Novinky v BOZP

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Rozvoj dovedností bezpečnostního technika v praxi

Cílová skupina

Technik BOZP.

Obsahová náplň

Rozvoj dovedností bezpečnostního technika v praxi

Odborný program 14. ročníku semináře:

Pondělí 18. 9. 2017 11:30–12:30 – Prezence – zástupce firmy ROVS 12:30–13:00 – Seznámení s produkty a programy ROVS v oblasti BOZP a PO.

13:00–16:00 – Ing. Pavel Svoboda Základní informace z požární ochrany pro osoby odborně způsobilé k plnění úkolů v prevenci rizik.

Úterý 19. 9. 2017 8:00–12:00, 13:00–16:00 – JUDr. Stanislav Diviš Vztahy při řešení PÚ mezi zaměstnavatelem x zaměstnancem x pojišťovnou (u které je zaměstnavatel ze zákona pojištěn) – Řešení atypických pracovních úrazů – Návrh nového zákona na odškodňování pracovních úrazů.

Středa 20. 9. 2017 8:00–12:00, 13:00–16:00 – Zbyněk Moravec Vyskytující se problémy při tvorbě protokolu o nezačlenění dle Zákona č. 224/2015 Sb. – Praktické ukázky – Aktuální stav chemické legislativy – Skladování chemických látek a směsí – Praktické ukázky výpočtových metod při klasifi kaci a posuzování chemických směsí dle Nařízení EU č. 1272/2008 – Aktuální podoba bezpečnostních listů.

Čtvrtek 21. 9. 2017 8:00–12:00, 13:00–16:00 – Mgr. Dagmar Plocková Mahrová Nový přestupkový zákon v činnosti orgánů inspekce práce – Novelizace zákona o inspekci práce a nové skutkové podstaty přestupků, kterých se může dopustit zaměstnavatel – Informace k připravované velké novele zákoníku práce – Informace k novelizaci zákona o zaměstnanosti.

Pátek 22. 9. 2017 8:00–12:00 – MUDr. Ludmila Havlíková Aktuální poznatky z ochrany zdraví při práci včetně zajišťování pracovnělékařských služeb v nových legislativních podmínkách a s ohledem na jejich naplňování v teorii a praxi různých profesí pro zaměstnavatele.

Účastníci obdrží OSVĚDČENÍ o absolvování kurzu.

www.rovs.cz

Lektor:
Ing. Pavel Svoboda, JUDr. Stanislav Diviš, Zbyněk Moravec, Mgr. Dagmar Plocková Mahrová, MUDr. Ludmila Havlíková

Termíny kurzů

18.09.2017 - 22.09.2017

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Eva Knorová
tel:
+420 571 654 *** Zobrazit

mobil:
+420 725 777 *** Zobrazit

e-mail:
info@... Zobrazit


Adresa
Hotel Záviš, Náměstí čsl. armády 25, 373 41 Hluboká nad Vltavou, 373 41 Hluboká nad Vltavou

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 724 902 *** Zobrazit

e-mail:
info@... Zobrazit

web: www.rovs.cz

Adresa
ROVS – Rožnovský vzdělávací servis s.r.o.
Maničky 163/7, Brno Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)