Letní škola zákoníku práce - zákoník práce komplexně a novelizace 2017 - 3denní

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Cílem semináře je seznámení účastníků se základními pracovněprávními instituty, se kterými se lze v praxi nejčastěji setkat a bez kterých se neobejde žádný zaměstnanec HR. Letní škola je zaměřena na zaškolení začínajících personalistů, zaměstnanců HR, zaměstnavatelů, právníků, ale také všech, které problematika pracovního práva zajímá. Po absolvování letní školy získá účastník znalosti související nejen s nejčastěji používanými ustanoveními zákoníku práce, ale i znalosti související se vznikem, změnou i zánikem pracovního poměru, obsahovou náležitostí pracovní smlouvy, stejně jako dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr tak, aby se v praxi vyvaroval často vyskytujícím se chybám. Tím, že se jedná o komplexní proškolení zákoníku práce od základů až po složitější problematiku, včetně tipů pro praxi, je letní škola určena pro úplné začátečníky ale i pokročilé, kteří se zákoníkem práce pracují v praxi. Letní škola bude doplněna o praktické ukázky a příklady z praxe. Určeno pro zaměstnance i zaměstnavatele. Na letní škole bude komplexně rozebraná novelizace zákoníku práce.
Náročnost: začátečníci i pokročilí. Letní škola je určena pro účastníky na pozici personalistů, zaměstnanců i zaměstnavatelů.

Zaměstnanec a zaměstnavatel, závislá práce – jak se vyhnout nelegálnímu zaměstnávání a s tím spojeným sankcím ze strany inspektorátu práce.

Čemu se z pohledu pracovního práva vyvarovat při výběru zaměstnanců – trestněprávní bezúhonnost a exekuce jako často vyžadovaný údaj zaměstnavatelů.

Vznik pracovního poměru se zaměřením na pracovní smlouvu v praxi. Komplexní rozbor pracovní smlouvy. Pracovní náplň, mzdový výměr. Lze odstoupit od pracovní smlouvy, pokud zaměstnanec do zaměstnání nenastoupí a jak je to s víkendy či onemocněním zaměstnance?

Zkušební doba komplexně – k čemu slouží a jak ji správně sjednat? Prodlužování zkušební doby v případě dovolené a nemoci.

Pracovní poměr na dobu určitou a neurčitou – Zástupy za zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené – jak správně sjednávat?

Změny pracovního poměru – je možná změna zaměstnance a zaměstnavatele? Kdy je zaměstnavatel povinen převést zaměstnance na jinou práci?

Pracovní cesta a s ní spojené nejasnosti – překrývání s pracovní dobou, výkon práce při pracovní cestě, její odmítnutí a s tím spojené následky. Pracovní cesty „chráněných“ zaměstnanců.

Skončení pracovního poměru obecně z pohledu teorie i praxe, zajímavá soudní rozhodnutí. Upozornění na nejčastější chyby zaměstnanců i zaměstnavatelů, které vedou k mnohaletým soudním sporům a rady, jak jim předcházet (lékařské posudky, nadbytečnost, výtky). Rozbor odstupného.

Pracovní doba a doba odpočinku. Přestávky v práci. Evidence. – základní přehled

Práce přesčas – co to vlastně je? Jaké jsou podmínky? A jaké limity? Tipy, jak se vyhnout sankcím ze strany inspektorátu práce. Pracovní pohotovost – kde ji lze držet, možnosti tzv. ,,pohotovosti na telefonu“.

Základní přehled odměňování za práci.

Překážky v práci - Přehled nejčastějších překážek v práci a nároky z nich plynoucí.

Dovolená z pohledu teorie a praxe.

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy (škody) – Možnosti postupu zaměstnavatele v případě vzniku škody způsobené zaměstnancem, tzv. dohoda o hmotné odpovědnosti.

Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti – komplexně.

Další instituty pracovního práva – Doručování, vnitřní předpis, osobní spis, potvrzení o zaměstnání, pracovní posudek, základní práva a povinnosti zaměstnance i zaměstnavatele atd.

Novelizace -zdůraznění klíčových změn v roce 2017 s komparací dosavadní právní úpravy *.

Vedoucí zaměstnanec a vrcholový řídící zaměstnanec – nový institut v zákoníku práce, seznámení se se základní právní úpravou

Výkon jiné práce, změna místa výkonu práce z důvodu nezbytné provozní potřeby – přehled nejdůležitějších změn v oblasti převádění na jinou práci a následky odmítnutí výkonu jiné práce

Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti – změny v právní úpravě

Pracovní doba – novinky v úpravě práv a povinností zaměstnance a zaměstnavatele, pružné rozvržení pracovní doby a pracovní pohotovost

Minimální a zaručená mzda

Základní přehled a změny v právní úpravě dovolené

Právní úprava práce konané mimo pracoviště zaměstnavatele (teleworking, práce z domova)

Změny v doručování podle zákoníku práce

Rozhodování pracovněprávních sporů

Lektoři si vyhrazují právo změnit obsah semináře s ohledem na legislativní proces.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Cílem semináře je seznámení účastníků se základními pracovněprávními instituty, se kterými se lze v praxi nejčastěji setkat a bez kterých se neobejde žádný zaměstnanec HR. Letní škola je zaměřena na zaškolení začínajících personalistů, zaměstnanců HR, zaměstnavatelů, právníků, ale také všech, které problematika pracovního práva zajímá. Po absolvování letní školy získá účastník znalosti související nejen s nejčastěji používanými ustanoveními zákoníku práce, ale i znalosti související se vznikem, změnou i zánikem pracovního poměru, obsahovou náležitostí pracovní smlouvy, stejně jako dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr tak, aby se v praxi vyvaroval často vyskytujícím se chybám. Tím, že se jedná o komplexní proškolení zákoníku práce od základů až po složitější problematiku, včetně tipů pro praxi, je letní škola určena pro úplné začátečníky ale i pokročilé, kteří se zákoníkem práce pracují v praxi. Letní škola bude doplněna o praktické ukázky a příklady z praxe. Určeno pro zaměstnance i zaměstnavatele. Na letní škole bude komplexně rozebraná novelizace zákoníku práce.
Náročnost: začátečníci i pokročilí. Letní škola je určena pro účastníky na pozici personalistů, zaměstnanců i zaměstnavatelů.

Zaměstnanec a zaměstnavatel, závislá práce – jak se vyhnout nelegálnímu zaměstnávání a s tím spojeným sankcím ze strany inspektorátu práce.

Čemu se z pohledu pracovního práva vyvarovat při výběru zaměstnanců – trestněprávní bezúhonnost a exekuce jako často vyžadovaný údaj zaměstnavatelů.

Vznik pracovního poměru se zaměřením na pracovní smlouvu v praxi. Komplexní rozbor pracovní smlouvy. Pracovní náplň, mzdový výměr. Lze odstoupit od pracovní smlouvy, pokud zaměstnanec do zaměstnání nenastoupí a jak je to s víkendy či onemocněním zaměstnance?

Zkušební doba komplexně – k čemu slouží a jak ji správně sjednat? Prodlužování zkušební doby v případě dovolené a nemoci.

Pracovní poměr na dobu určitou a neurčitou – Zástupy za zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené – jak správně sjednávat?

Změny pracovního poměru – je možná změna zaměstnance a zaměstnavatele? Kdy je zaměstnavatel povinen převést zaměstnance na jinou práci?

Pracovní cesta a s ní spojené nejasnosti – překrývání s pracovní dobou, výkon práce při pracovní cestě, její odmítnutí a s tím spojené následky. Pracovní cesty „chráněných“ zaměstnanců.

Skončení pracovního poměru obecně z pohledu teorie i praxe, zajímavá soudní rozhodnutí. Upozornění na nejčastější chyby zaměstnanců i zaměstnavatelů, které vedou k mnohaletým soudním sporům a rady, jak jim předcházet (lékařské posudky, nadbytečnost, výtky). Rozbor odstupného.

Pracovní doba a doba odpočinku. Přestávky v práci. Evidence. – základní přehled

Práce přesčas – co to vlastně je? Jaké jsou podmínky? A jaké limity? Tipy, jak se vyhnout sankcím ze strany inspektorátu práce. Pracovní pohotovost – kde ji lze držet, možnosti tzv. ,,pohotovosti na telefonu“.

Základní přehled odměňování za práci.

Překážky v práci - Přehled nejčastějších překážek v práci a nároky z nich plynoucí.

Dovolená z pohledu teorie a praxe.

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy (škody) – Možnosti postupu zaměstnavatele v případě vzniku škody způsobené zaměstnancem, tzv. dohoda o hmotné odpovědnosti.

Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti – komplexně.

Další instituty pracovního práva – Doručování, vnitřní předpis, osobní spis, potvrzení o zaměstnání, pracovní posudek, základní práva a povinnosti zaměstnance i zaměstnavatele atd.

Novelizace -zdůraznění klíčových změn v roce 2017 s komparací dosavadní právní úpravy *.

Vedoucí zaměstnanec a vrcholový řídící zaměstnanec – nový institut v zákoníku práce, seznámení se se základní právní úpravou

Výkon jiné práce, změna místa výkonu práce z důvodu nezbytné provozní potřeby – přehled nejdůležitějších změn v oblasti převádění na jinou práci a následky odmítnutí výkonu jiné práce

Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti – změny v právní úpravě

Pracovní doba – novinky v úpravě práv a povinností zaměstnance a zaměstnavatele, pružné rozvržení pracovní doby a pracovní pohotovost

Minimální a zaručená mzda

Základní přehled a změny v právní úpravě dovolené

Právní úprava práce konané mimo pracoviště zaměstnavatele (teleworking, práce z domova)

Změny v doručování podle zákoníku práce

Rozhodování pracovněprávních sporů

Lektoři si vyhrazují právo změnit obsah semináře s ohledem na legislativní proces.

Termíny kurzů

15.08.2017

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail:
info@... Zobrazit


Adresa
BRNO, učebna firmy TSM, Cejl 62 (světle zelená budova, vchod dvorním traktem, učebna ve 2. poschodí), BRNO

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 517 333 *** Zobrazit

mobil:
+420 736 216 *** Zobrazit

e-mail:
tsm@... Zobrazit

web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)