Rozvoj emoční inteligence, jako nástroje ke zvýšení produktivity práce a zlepšení vztahů s klienty i na pracovišti

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Emoční inteligence jako nástroj ke zvýšení produktivity práce a zlepšení vztahů s klienty i na pracovišti I. Vědomí si své odpovědnosti a cest k předání odpovědnosti druhým. Dovednost řídit energii, kterou přinášejí emoce. Objevování vlastního osobního limitu a hledání cest k jeho překročení s cílem posílit vlastní stabilitu , jistotu, sevedůvěru, sebeúctu, pravdivost a vědomí vlastní hodnoty.

Posílit charizma, které se rodí v okamžiku, kdy si je člověk vědomý svých potřeb, hranic, kdy přesně zná své fyzic-ké, emoční i mentální dispozice a umí je řídit.

Schopnost vytvářet přínosné vztahy na pracovišti. Začlenit se do týmu, dokázat se prezentovat, mít dostatek sebedůvěry, být dobrým posluchačem, projevovat empatii, projevovat osobní zralost, osobní odpovědnost a morální integritu.

Cílová skupina

bez omezení

Obsahová náplň

Obsahové priority

• Emoční sebeuvědomění. • Adaptabilita. Flexibilní reakce na překážky. • Sebereflexe. Umět pracovat pod tlakem efektivně, nikoli „střílet od boku“, nenechat se ovládnout panikou ani zaslepit hněvem. • Emoce determinované hodnocením druhých a z nich plynoucí nedorozumění. • Empatie. Pochopení pro pocity a perspektivy druhých, ať klientů, či spolupracovníků. • Vliv přijetí a uvědomění si osobní zodpovědnosti na mezilidské vztahy a pracovní výkon. • Efektivní pracovní výkon založený na osobní zodpovědnosti v rámci hranic stanovených pra-covními kompetencemi. • Pracovní samostatnost versus týmová práce. Jak přirozeně a efektivně volit mezi těmito dvěma přístupy.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Dagmar Havlíčková
tel: +420 732 673 445
e-mail: dagmar@apas.cz

Adresa
Hotel Zvíkov, Zvíkovské podhradí

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 732 673 445
e-mail: dagmar@apas.cz
web: www.apas.cz

Adresa
APAS – akademie osobního rozvoje, s.r.o.
Okružní 422/a, Planá nad Lužnicí Zobrazit na mapě