Jak na dokumentaci BOZP

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Chcete vědět, jakou základní dokumentaci BOZP musí mít každá firma a co konkrétně má obsahovat?

Proč si vybrat tento seminář Vyberte si tento seminář, pokud:

 • Chcete mít přehled o druzích povinné dokumentace BOZP.
 • Potřebujete znát konkrétní obsah těchto dokumentací.
 • Hledáte praktické návody na sestavení obsahu dokumentace.
 • Chcete se orientovat i v širších souvislostech.

Co seminář účastníkovi přinese Po absolvování semináře budete:

 • Vědět, jakou dokumentaci BOZP je třeba mít zpracovanou.
 • Umět zpracovávat nejčastěji používané dokumenty.
 • Schopni rozeznat kvalitu již zpracované dokumentace.

Cílová skupina

Komu je seminář určen

 • Všem zaměstnancům, kteří se podílí na přípravě, schvalování a dodržování dokumentace.
 • Vedoucím zaměstnancům na všech stupních řízení.
 • Všem osobám zajišťujícím i dílčí povinnosti v oblasti BOZP.
 • Osobám odborně způsobilým k zajišťování úkolů v prevenci rizik.
 • Technikům BOZP, manažerům BOZP i auditorům.
 • Členům odborových organizací, rad zaměstnanců.

Zástupcům zaměstnanců pro oblast BOZP.

Obsahová náplň

Co se na tomto semináři naučíte

 • Znát aktuální stav legislativy BOZP.
 • Aplikovat do praxe obsah „Základní“ směrnice BOZP a Analýzy rizik možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců při práci.
 • Vést povinnou dokumentaci ve vztahu k pracovním úrazům (Knihu úrazů, Záznam o úrazu, Vlastní šetření příčin vzniku apod.).
 • Jak má vypadat smysluplná Směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků včetně mycích, čistících a desinfekčních prostředků.
 • Zpracovat a vést dokumentaci o povinných školeních (osnovy školení, záznamy o absolvování, ověřování znalostí, způsob vedení apod.).
 • Jak poskytovat informace a pokyny k zajištění BOZP.
 • Jaké jsou obecné zásady bezpečného chování na pracovišti.
 • Jaká je další dokumentace ve vztahu k zaměstnancům (kontroly dodržování BOZP, používání OOPP, kontroly na alkohol, ověřování zdravotní způsobilosti k práci apod.).
 • Prokazatelně dokladovat provádění prověrek BOZP či jiných provedených kontrol.
 • Rozeznat kvalitní dokumentaci k používaným strojům a zařízením (Místní provozní bezpečnostní předpisy apod.).
 • Co má obsahovat dokumentace prokazující bezpečný stav pracoviště.
 • Jakou je nutné mít dokumentaci ve vztahu k pracovním postupům a organizaci práce (Místní řád skladu, Směrnice pro provoz manipulačních vozíků, MPBP pro bezpečné provozování dopravy apod.).
 • Další informace podle vašich dotazů.

Lektor:
Ing. Zdeněk Juránek

Termíny kurzů

Otvírá se podle zájmu.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Zdeněk Juránek
tel:
+420 777 840 *** Zobrazit

e-mail:
info@... Zobrazit


Adresa
Hotel Prometheus, Hudcova 367/78, Brno

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 777 840 *** Zobrazit

e-mail:
info@... Zobrazit

web: www.alsim.cz

Adresa
ALSIM s.r.o.
Nové sady 2, Brno Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)