Personální a mzdová problematika v roce 2017 – zkušenosti a praktické poznatky

Základní informace
  • Termín kurzů: 09.11.2017
  • Místo konání: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
  • Cena: 2 892 Kč (2 390 Kč bez DPH)
  • Poznámka k ceně: kód: 1703720 - 2 390 Kč + DPH Základní cena, kód: 170372A - 4 541 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170372B - 6 453 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170372C - 8 126 Kč + DPH
  • Organizátor: 1. VOX a.s.
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Na semináři získáte aktuální přehled o zákoníku práce, které potřebujete při své práci dobře znát. Dále vás lektor seznámí se svými zkušenostmi z praxe při vedení mzdové a personální agendy pro klienty v soukromé i státní sféře.

Cílová skupina

Pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí mít o mzdové a personální problematice aktuální informace.

Obsahová náplň

ZÁKONÍK PRÁCE Z POHLEDU PERSONALISTŮ 2017 a 2018: Praktické zkušenosti při přijímání zaměstnanců – požadované doklady v rámci přijímacího řízení – ochrana osobních údajů – zápočtový list, obsah a jeho vydání (změny) – osobní dotazník a archivace dokladů – informování o obsahu pracovního poměru – doručování písemností (změny v úpravě doručování) – co zaměstnavatel není oprávněn požadovat od zaměstnance za informace – výkon práce při mateřské a rodičovské dovolené – uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou – výkon práce na dobu určitou u pedagogických zaměstnanců.

PROBLEMATIKA DOVOLENÉ V ROCE 2017, 2018: Dovolená za odpracované dny – princip určení výměry dovolené, dovolená a mateřská dovolená, dovolená při zkrácené pracovní době, dovolená u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby, převod zůstatku dovolené z roku do roku – vnitřní firemní předpisy o poskytování dovolené – příklady výpočtu dovolené.

PRACOVNÍ DOBA: Určení pracovní doby, přestávky v práci, evidence pracovní doby v roce 2017, práce přesčas a ve svátek – práce z domova (změny) – co kontroluje inspektorát práce – možné sankce za porušení zákoníku práce v oblasti uzavírání pracovněprávních vztahů, čerpání dovolené a evidence o odpracované době.

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2017, 2018: Zákon o úrazovém pojištění a prováděcí předpisy – povinnosti zaměstnavatelů v agendě úrazového pojištění – poznatky z praxe – plnění náhrad za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti a další náhrady – možné šetření pracovních úrazů kontrolními orgány – způsobilost zaměstnance k dalšímu výkonu práce po ukončení pracovní neschopnosti pro pracovní úraz nebo nemoc z povolání v roce 2017 a 2018.

MZDOVÁ PROBLEMATIKA V ROCE 2017 a 2018: Zásady a možné způsoby odměňování zaměstnanců v nestátní a státní sféře v roce 2017 – nové sazby minimální mzdy od 1. 1. 2018 – zkušenosti z praxe – co často zaměstnavatelé porušují při poskytování mzdy na úrovni mzdy minimální – možné sankce – určování mzdy a platu – mzdový, platový výměr a jeho obsah – dopady nové výše minimální mzdy do dalších právních předpisů.

PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK – určování pravděpodobného výdělku a možné spory – bývalý zaměstnanec a potvrzení o průměrném výdělku pro stanovení výše podpory v nezaměstnanosti – čeho se má zaměstnavatel vyvarovat – průměrný výdělek u dohod o pracích mimo pracovní poměry – příklady výpočtu mzdy a průměrného výdělku.

SRÁŽKY ZE MZDY, PLATU NEBO ODMĚNY V ROCE 2017 a 2018: Právní předpisy, které musí plátce mzdy, či ostatních příjmů dodržovat – z jakých příjmů se musí provádět srážky – judikatury soudů k započitatelnosti zvláštních příjmů. Dodržení zásady pořadí při provádění srážek – dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o srážkách z jeho mzdy, platu nebo odměny ve prospěch zaměstnavatele – exekuční tituly – soudní, správní, exekuční příkaz vydaný exekutorem – datové schránky – příklady jednotlivých exekučních příkazů, co je třeba sledovat, součinnost, co má obsahovat exekuční příkaz.

Nové nezabavitelné částky pro rok 2018 – vyživované osoby a jejich dokladovost podle občanského zákoníku – doporučené postupy, jak tyto osoby dokladovat.

Insolvence fyzické osoby – součinnost plátce příjmu dlužníka s insolvenčním správcem – formy možného oddlužení – začátek insolvenčního řízení – povinnost plátce příjmu – prohlášení insolvence a konec insolvence fyzické osoby – součinnost zaměstnavatele s dalšími plátci příjmu povinného – předávání informací – příjmy od více plátců.

Příklady výpočtů srážek v roce 2017 a pro rok 2018 – součinnost mezi plátcem příjmu povinného a exekutorem podle § 33 exekučního řádu – sdělování informací o zaměstnanci a ochrana osobních dat – možné sankce.

NÁHRADA MZDY ZA PRVNÍCH 14 DNŮ A NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ 2017 a 2018: Náhrada mzdy pro rok 2017 a 2018 – povinnosti práce neschopného zaměstnance při vzniku jeho pracovní neschopnosti – výpočet náhrady – příklady – kontrola dodržení režimu práce neschopného zaměstnance za prvních 14 dnů – příklady, vzor směrnice o postupu při kontrolách práce neschopného zaměstnance.

Nemocenské změny od 1. 2. 2018 a v průběhu roku 2018 – posuzování vzniku účasti na nemocenském pojištění, nově člen dobrovolného hasičského sboru – pojmy: ochranná lhůta, podpůrčí doba a rozhodné období v roce 2017 a 2018 – jednotlivé druhy dávek nemocenského pojištění – nová dávka „otcovská dovolená“ – povinnosti plátců pojistného v nemocenském pojištění – povinnosti práce neschopných zaměstnanců – povinnosti ošetřujících lékařů – sankce na nemocenském – výpočet dávek nemocenského pojištění 2017 a pro rok 2018.

Nová dávka v průběhu roku 2018 ve vazbě na dlouhodobou potřebu ošetřovat člena rodiny.

DAŇ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI 2017 a 2018: Rozšíření okruhu poplatníků podléhajících zvláštní sazbě daně – tiskopis „Prohlášení poplatníka vzor 25 – na rok 2017“ a další závazné tiskopisy – praktická ukázka vyplnění tohoto tiskopisu. Elektronický tiskopis – vzor 26 – uplatňování daňových zvýhodnění a částky slev a daňových zvýhodnění – příklady – daňové zvýhodnění a dokladování dětí – příprava na budoucí povolání atd. Připravované změny od roku 2018.

DALŠÍ PRAKTICKÉ INFORMACE: Odměňování – německá minimální mzda – náhrady cestovních výdajů – výše stravného, zahraniční a tuzemské stravné 2017 – průměrné ceny pohonných hmot – vnitřní firemní předpisy a příklady na výpočet náhrad cestovních výdajů.

Závěr, diskuze.

Lektor:
Zdeněk Křížek

Termíny kurzů

09.11.2017

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail:
vox@... Zobrazit


Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 226 539 *** Zobrazit

e-mail:
vox@... Zobrazit

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)