Personální akademie

Základní informace
  • Termín kurzů: 10.10.2017 - 14.03.2018
  • Místo konání: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
  • Cena: 39 265 Kč (32 450 Kč bez DPH)
  • Poznámka k ceně: kód: 1724950 - 32 450 Kč + DPH Základní cena, kód: 172495A - 61 655 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 172495B - 87 615 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 172495C - 110 330 Kč
  • Organizátor: 1. VOX a.s.
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Absolvováním cyklu prohloubíte své znalosti a dovednosti v oblasti personální práce. Odnesete si aktuální poznatky z HR oblasti, které vám předají odborníci s personalistickou praxí. V průběhu cyklu získáte nové poznatky k systému práce v HR oblasti, dozvíte se praktické návody, jak se orientovat v pracovněprávních záležitostech, vyzkoušíte si, jakým způsobem získávat zaměstnance v době nejnižší nezaměstnanosti i jak získané zaměstnance udržet, jak je rozvíjet a motivovat. Samozřejmostí je možnost konzultovat s jednotlivými odborníky své dotazy a nalézat řešení právě pro vaši firmu.

Cílová skupina

Tento rozvojový cyklus je určen zejména pracovníkům HR útvarů, liniovým manažerům, ředitelům menších společností i dalším zájemcům o práci v personální oblasti.

Obsahová náplň

VOLNÝ CYKLUS – 6 modulů, které lze absolvovat i samostatně.

10. – 11. 10. 2017

1. modul ÚVOD DO PERSONÁLNÍHO ŘÍZENÍ Osobnost HR manažera – HR strategie a její vazba na firemní strategii – komunikace HR manažera a vedení firmy – role personálního řízení ve firmě – personální řízení a personální administrativa – nezbytné personální procesy – tvorba směrnic – reporting.

22. – 23. 11. 2017 2. modul PRACOVNÍ PRÁVO V PRAXI Zákoník práce – první zkušenosti z praxe po nových právních úpravách – všeobecná ustanovení ZP – smluvní volnost, závislá práce, účastníci pracovněprávních vztahů, zastupování, odbory, rovné zacházení, diskriminace – pracovní poměr – dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – pracovní doba a doba odpočinku, práce přesčas, noční práce, pracovní pohotovost, evidence pracovní doby – bezpečnost a ochrana zdraví při práci – odměňování za práci – antidiskriminační zákon.

12. – 13. 12. 2017 3. modul EFEKTIVNÍ ZÍSKÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ – VČETNĚ NÁBORU NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH Definice vaší cílové skupiny a typického kandidáta – jak vytvořit náborový harmonogram přímo na míru vaší firmě – specifika HR marketingu v online světě – praktické ukázky vhodných nástrojů k oslovení uchazečů – nácviky komunikačních technik při kontaktu s kandidáty – práce s negativními reakcemi – dlouhodobé budování dobré značky zaměstnavatele.

16. – 17. 1. 2018 4. modul HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ A JEHO VAZBA NA OSTATNÍ PERSONÁLNÍ PROCESY Význam hodnocení zaměstnanců pro manažera, podřízeného i celou firmu – proces hodnocení a jeho vazba na ostatní personální procesy (vzdělávání, motivační systém, odměňování aj.) – rozdíl mezi hodnocením a zpětnou vazbou – nastavení cílů – příprava, vedení a vyhodnocení pohovoru – řešení problematických situací, které mohou nastat – časté chyby, ke kterým dochází při přípravě a hodnocení procesu hodnocení – tvorba KPI´s – měření kompetencí – diskuze, sdílení zkušeností.

13. – 14. 2. 2018 5. modul ROZVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ, PRÁCE S TALENTY Jak v dnešní době probíhá rozvoj zaměstnanců – specifika rozvoje managementu, odborníků a ostatních skupin zaměstnanců – možné příčiny nízké efektivity rozvoje – hodnocení výsledků vzdělávání – talent management – řízení kariéry včetně plánování nástupnictví – po celou dobu semináře práce na vlastním plánu rozvoje zaměstnanců.

13. – 14. 3. 2018 6. modul JAK NASTAVIT VHODNÝ MOTIVAČNÍ SYSTÉM PRO VAŠI FIRMU Význam motivace a sebemotivace pro řízení výkonu – způsoby a cesty motivace – motivace jednotlivce a motivace týmů – pozitivní a negativní motivace, demotivátory – jak postupovat při tvorbě systému odměňování – role pevné a variabilní části mzdy – jak nastavit benefity pro zaměstnance.

15. 3. 2018 ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA

Po celou dobu konání cyklu budou mít účastníci možnost konzultovat otázky z HR oblasti s příslušnými odborníky.

Lektor:
Naděžda Kuršová

Termíny kurzů

10.10.2017 - 14.03.2018

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail:
vox@... Zobrazit


Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 226 539 *** Zobrazit

e-mail:
vox@... Zobrazit

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)