SPOLEČENSKÝ VEČER S Prof. MILANEM ZELENÝM

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Světové hospodářství v současnosti ovlivňují dva základní, dlouhodobé trendy, které začínáme plně vnímat jen díky vrcholící evoluci ekonomiky a bezprecedentní akceleraci změn ve společnosti. Krátkodobé recese a krize jsou pouze jevy souběžné a jako takové je politici často směšují s jevy základními:

  1. Transformace v ekonomice představuje dlouhodobou změnu dominantní hospodářské aktivity (sektoru), ve smyslu převažujícího zapojení nebo zaměstnání práceschopných jedinců dané společnosti (viz evoluční sérii: lov a sběr→ zemědělství→ průmysl→ služby→ stát).
  2. Metamorfóza je vyústěním série transformací – kvalitativní proměna formy hospodářského organismu v novém prostředí – od globalizace k relokalizaci. (Metafora transformující se housenky, která se nakonec promění v motýla: tj. stejný organismus, ale různé formy.) V ekonomice jde o proces přirozeného (a přírodního) evolučního cyklu konstrukce→destrukce→rekonstrukce.

Akcelerace změny probíhá nejen v ekonomice a podnikání, ale i v politice, technologiích, vzdělávání a transgeneračních způsobech života a vnímání hodnot.

Základní otázkou pro ekonomiku, podniky a jedince je adaptace a přizpůsobení: jak úspěšně přežít a neztratit krok za podmínek trvalé a stupňující se akcelerace?

Co víme o nových nástrojích řízení, jako:

  • Strategie prvního kroku
  • Hledání vlastní cesty
  • Integrované soustavě řízení ZIPF-ES, atd.,

Soustava řízení Baťa vznikla a úspěšné fungovala za podmínek trvalé krize (1. Světová válka – Velká celosvětová deprese – 2. Světová válka – nacismus a komunismus). Přesto se stala nejúspěšnější soustavou řízení vůbec.

Tak jako většina originálních soustav, ani Soustava řízení Baťa se nedá prostě okopírovat, ale její odkaz zůstává trvalou inspirací pro hledání vlastní cesty. SŘB je založená na mravní kázni, povýšení zaměstnance na spolupracovníka, nahrazení solidarity spoluprací a vysokou resilienci vůči krizovým a stagnačním jevům, při hlubokém respektu pro uplatnění moderních technologií ve všech oblastech podnikového řízení. Tomáš i Jan Baťa daleko předběhli svoji dobu a jejich inspirace pro dnešní i budoucí nároky na špičkové podnikání je stále nedoceněna v zemi původu.

Soustava řízení Baťa zůstává inspirací pro dnešní éru deglobalizace a relokalizace.

Obsahová náplň

Program:

17:00 – 20:00 přednáška

od 20:00 společenský večer s rautem španělské gastronomie a moselským vínem

Akce je spojená s ochutnávkou vyhlášené španělské gastronomie pardubické restaurace Tiburón a ochutnávkou oceňovaného moselského vína.

Termíny kurzů

Otvírá se měsíčně.

Kurz na míru (vnitropodnikový kurz)

Kurz je možné organizovat i pro uzavřené skupiny, kde obsah, termín a místo se dohodne podle požadavků zákazníka.

Cena bude vypočítána na základě přesné specifikace objednavatele.

Doporučený rozsah kurzu: 4 hodiny

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Mgr. Radka Zmeková
tel:
e-mail:
radka.zmekova@... Zobrazit


Adresa
K Dolíkám 809/8b, 50311 Hradec Králové

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 491 616 *** Zobrazit

mobil:
+420 773 695 *** Zobrazit

e-mail:
marketing@... Zobrazit

web: www.centrumandragogiky.cz/

Adresa
Centrum andragogiky, s.r.o.
K Dolíkám 809/8b, Hradec Králové Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)