Moderní controlling a reporting (distanční studium)

Základní informace
 • Termín kurzů: 30.10.2017 - 20.11.2017
 • Místo konání: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
 • Cena: 14 508 Kč (11 990 Kč bez DPH)
 • Poznámka k ceně: kód: 1705090 - 11 990 Kč + DPH Základní cena, kód: 170509A - 22 781 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170509B - 32 373 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170509C - 40 766 Kč +
 • Organizátor: 1. VOX a.s.
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Úkolem manažerů je data sbírat a analyzovat a převést hodnoty na informace. A díky nim zvyšovat profitabilitu výrobků a služeb a zefektivnit výkonnost celé firmy. K tomu slouží moderní controlling a reporting.

Na kurzu se dozvíte, jak vyhodnotit finanční situaci firmy a její ekonomickou výkonnost a jak dobře porozumět obsahu reportovaných informací. Díky tomu pro vás bude snadnější firmu řídit a správně se rozhodovat o firemních aktivitách a jejím dalším směřování. Kombinace prezenčního a distančního studia vám umožní proniknout do této náročné problematiky ve velmi krátké době a díky testům završujícím každý ze tří modulů si ověříte její zvládnutí.

Cílová skupina

Kurz je určen pro majitele firem, generální ředitele, finanční a ekonomické ředitele, ředitele divizí a závodů, manažery procesů, produktové manažery, controllery a hlavní účetní. Vhodný je pro všechny bez rozdílu. Nezbytné odborné pojmy a postupy budou vysvětleny. Není třeba mít hlubokou znalost účetnictví ani dlouhou praxi v controllingu či reportingu.

Obsahová náplň

30. 10. 2017; 9:00–16:00 – prezenční studium

 • východiska controllingu a reportingu – zdroj informací k hodnocení minulosti a řízení budoucnosti,
 • zdroje dat pro controlling a reporting,
 • manažerské účetnictví a jeho návaznost na controlling,
 • základní účetní výkazy – rozvaha, výsledovka a cash flow,
 • analýza trendů, odchylek a poměrových ukazatelů,
 • řízení nákladů, výpočet bodu zvratu a profitability výrobků a služeb, vliv změny objemu a struktury výkonů na zisk.
 1. – 8. 11. 2017 – samostudium, test
 2. 11. 2017; 9:00–16:00 – prezenční studium
 • finanční plán a plánovací proces,
 • role moderních metod tvorby podnikových rozpočtů,
 • význam kalkulací v řízení podniku, principy a metody alokace nákladů, moderní přístupy ke kalkulacím,
 • analýza potřeb uživatelů reportingu,
 • návrh struktury a obsahu reportů a reportingových procesů,
 • proces neustálého zlepšování controllingu a reportingu.

10. – 21. 11. 2017 – samostudium, test

22. 11. 2017; 9:00–16:00 – prezenční studium

 • bonita firmy – vyhodnocování a provázanost charakteristik finančního zdraví firmy,
 • řízení rentability na základě pyramidálního rozkladu poměrových ukazatelů bonity,
 • moderní finanční měřítka výkonnosti podniku – EVA, MVA, CFROI, grafický rozbor ekonomického směřování firmy,
 • volba a využití klíčových ukazatelů výkonnosti,
 • investiční controlling – investice a investiční rozhodování, úloha controllera v investičním procesu.

Závěrečný test, jeho vyhodnocení a zpětná vazba lektorky.

Lektor:
Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Termíny kurzů

30.10.2017 - 20.11.2017

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail:
vox@... Zobrazit


Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 226 539 *** Zobrazit

e-mail:
vox@... Zobrazit

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)