Změny v účetních a daňových zákonech v roce 2017 a novely daňových zákonů s účinností od 1. 1. 2018

Základní informace
 • Termín kurzů: 29.11.2017
 • Místo konání: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
 • Cena: 2 408 Kč (1 990 Kč bez DPH)
 • Poznámka k ceně: kód: 1705350 - 1 990 Kč + DPH Základní cena, kód: 170535A - 3 781 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170535B - 5 373 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170535C - 6 766 Kč + DPH
 • Organizátor: 1. VOX a.s.
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Na semináři budete seznámeni se změnami v účetních a daňových zákonech od 1. 1. 2017, novelami zákonů přijatých v průběhu roku 2017 a očekávanými změnami od 1. 1. 2018.

Cílová skupina

Seminář je určen pro účetní, pracovníky ekonomických a finančních útvarů podnikatelské sféry, daňové a účetní poradce.

Obsahová náplň

Zákon o účetnictví: Novela zákona o účetnictví účinná od 1. 1. 2017 a 1. 7. 2017. Další úpravy zákona o účetnictví v souvislosti s právní úpravou EU (uvádění nefinančních informací), velké účetní jednotky, další úpravy – např. rozdělení aktiv na stálá a oběžná, Novely prováděcích vyhlášek.

Zákon o DPH: Novela zákona o DPH 170/2017 Sb. účinná od 1. 7. 2017:

 • dlouhodobý majetek – rozšíření definice, majetek po leasingu,
 • zrušení speciální úpravy pro společnost (dříve sdružení bez právní subjektivity),
 • upřesnění místa plnění – služby na věci nemovité – nový § 20a, změny i u přijatých záloh,
 • změny u pořízení zboží z jiného členského státu a dodání zboží,
 • změny u oprav základu a výše daně,
 • změny u osvobozených plnění bez nároku na odpočet,
 • osvobození přepravy a služeb souvisejících s dovozem a s vývozem – § 69,
 • změny u odpočtu daně,
 • rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti,
 • ručení za daň při platbě virtuální měnou,
 • nový institut nespolehlivé osoby,
 • další úpravy v části Správa daně v tuzemsku.

Ke změnám v zákoně o DPH vydalo GFŘ v průběhu léta velmi rozsáhlé informace, ne všechny změny byly popsány v důvodové zpávě – bude probráno velice podrobně.

Zákon o daních z příjmu: Změny zákona o daních z příjmu v roce 2017 a dříve přijaté a účinné od 1. 1. 2017, přehled změn v novele 170/2017 Sb. účinná částečně od 1. 7. 217 a další část od 1. 1. 2018: FYZICKÉ OSOBY

 • vypořádání spoluvlastnictví,
 • příjmy z úplatného převodu cenných papírů a podílů v obchodních korporacích,
 • příjmy ze závislé činnosti malého rozsahu – srážková daň,
 • nové limity pro paušální výdaje FO,
 • částečné odbytné z doplňkového penzijního spoření,
 • slevy na dani pro poplatníka daně z příjmů fyzických osob v návaznosti na invaliditu a průkaz ZTP/P,
 • další zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti a další.

PRÁVNICKÉ OSOBY

 • osvobození bezúplatných příjmů veřejnoprávních korporací,
 • osvobození příjmu z podílu na zisku vyplaceného svěřenskému fondu nebo rodinné fundaci, – daňová úspora veřejně prospěšných poplatníků,
 • limit daňové uznatelnosti výdajů na tvorbu FKSP a sociálního fondu,
 • daňové odpisování svěřeného majetku u příspěvkových organizací a další.

SPOLEČNÉ ÚPRAVY PRO FO I PO

 • narovnání podmínek u výdajů na dopravu,
 • nové lhůty pro odpisy nehmotného majetku,
 • vyřazení stavby v souvislosti s výstavbou,
 • nově odepisování spoluvlastnických podílů a odpis TZ podnájemcem.

Novela zákona o rezervách a daňového řádu. Přehled dalších zákonů novelizovaných v průběhu roku 2017 a připravovaných s účinností od 1. 1. 2018.

Lektor:
Ing. Dana Vankeová

Termíny kurzů

29.11.2017

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail:
vox@... Zobrazit


Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 226 539 *** Zobrazit

e-mail:
vox@... Zobrazit

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)