Bytová družstva v praxi – hospodaření a daňová problematika

Základní informace
 • Termín kurzů: 04.10.2017
 • Místo konání: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
 • Cena: 3 013 Kč (2 490 Kč bez DPH)
 • Poznámka k ceně: kód: 1707260 - 2 490 Kč + DPH Základní cena, kód: 170726A - 4 731 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170726B - 6 723 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170726C - 8 466 Kč + DPH
 • Organizátor: 1. VOX a.s.
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Absolvováním semináře získáte základní přehled o ekonomickém fungování bytových družstev. Seminář bude zaměřen zejména na úpravu hospodaření v zákoně o obchodních korporacích, zdanění příjmů bytových družstev podle zákona o daních z příjmů a zvláštnosti uplatňování DPH. Budete seznámeni s obsahem základních ekonomických kategorií upravených zákonem o obchodních korporacích a s hlavními principy hospodaření bytových družstev. Dozvíte se, co je nájemné za družstevní byt, nebytový prostor a služby spojené s jeho užíváním. Specifika uplatňování daně z příjmů právnických osob budou ukázána na příkladu stanovení základu daně včetně vyplnění daňového přiznání. Budou vám vysvětleny zvláštnosti uplatňování DPH vyplývající z vymezení ekonomické činnosti bytového družstva.

Vzhledem k tomu, že činnosti zajišťované bytovými družstvy jsou zařazeny do 3. etapy elektronické evidence tržeb (EET), tj. od 1. 3. 2018, budou na semináři případně zmíněny zvláštnosti bytových družstev, tj. které tržby bytových družstev nebudou EET podléhat (pokud se výklad právní úpravy takto ustálí).

Cílová skupina

Seminář je určen členům a funkcionářům bytových družstev, správcovským firmám, pracovníkům hypotečních bank a jiných finančních ústavů úvěrujících bytová družstva, notářům a advokátům.

Obsahová náplň

HOSPODAŘENÍ:

 • úprava hospodaření bytového družstva v zákoně o obchodních korporacích,
 • nájemné za družstevní byt (struktura a formy nájemného) a služby spojené s jeho užíváním (vymezení služeb, náklady na služby a jejich rozpočítání na nájemce, úhrady a jejich vyúčtování).

DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB:

 • příjmy osvobozené od daně,
 • určení daňově uznatelných a daňově neuznatelných nákladů,
 • položky snižující a zvyšující výsledek hospodaření,
 • příklad stanovení základu daně včetně vyplnění daňového přiznání.

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY:

 • vymezení ekonomické činnosti bytového družstva,
 • registrace k dani,
 • nárok na odpočet daně na vstupu.

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB V BYTOVÝCH DRUŽSTVECH:

 • vymezení tržeb, které v bytových družstvech nebudou podléhat povinnosti jejich evidence podle zákona o evidenci tržeb.

Dotazy, diskuze.

Lektor:
Ing. Lenka Haráková

Termíny kurzů

04.10.2017

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail:
vox@... Zobrazit


Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 226 539 *** Zobrazit

e-mail:
vox@... Zobrazit

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)