Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) - praktický výklad pro personální praxi

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Absolventi kurzu budou schopni správně aplikovat GDPR v personální praxi, např.: rozpoznají, které konkrétní situace spadají do působnosti právní úpravy ochrany osobních údajů, uvědomí si praktické povinnosti tváří v tvář konkrétní situaci zpracování osobních údajů, osvojí si správné postupy při dílčích operacích spadajících do zpracování osobních údajů, budou schopni vyloučit rizika sankcí ze strany dozorových orgánů, dokáží nastavit správné interní mechanizmy zpracování osobních údajů v rámci podnikatelské praxe, naučí se správně aplikovat zákonná pravidla pro monitoring zaměstnanců, zorientují se v evropském kontextu ochrany osobních údajů.

Cílová skupina

Všem osobám podílejícím se na obchodním vedení společností, personálním manažerům a všem zájemcům o danou problematiku.

Obsahová náplň

Základní právní pilíře ochrany osobních údajů. Základní zásady zpracování osobních údajů podle GDPR. Účely zpracování osobních údajů. Právní tituly pro zpracování osobních údajů. Povinnosti správce a zpracovatele při zpracování OÚ. Práva fyzických osob. Pověřenec pro ochranu osobních údajů. Záznamy o činnostech zpracování. Kamerové systémy na pracovišti – speciální povinnosti. Další formy monitoringu zaměstnanců. Monitoring zaměstnavatelů ze strany zaměstnanců. Moderní trendy v komunikaci mezi zaměstnavateli a zaměstnanci.

Termíny kurzů

27.09.2017

Kurz na míru (vnitropodnikový kurz)

Kurz je možné organizovat i pro uzavřené skupiny, kde obsah, termín a místo se dohodne podle požadavků zákazníka.

Cena bude vypočítána na základě přesné specifikace objednavatele.

Doporučený rozsah kurzu: 1 den

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Zákaznické centrum Gradua-CEGOS
tel:
+420 226 006 *** Zobrazit

e-mail:
gradua@... Zobrazit


Adresa
Karlovo nám. 325/7, 128 01 Praha 2

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 226 006 *** Zobrazit

mobil:
+420 725 531 *** Zobrazit

e-mail:
gradua@... Zobrazit

web: www.gradua.cz

Adresa
Gradua-CEGOS, s.r.o.
Karlovo nám. 7, Praha 2 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)