Ochrana osobních údajů a monitoring zaměstnanců v podnikatelské praxi

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Absolventi kurzu budou schopni rozpoznat, které konkrétní situace spadají do působnosti právní úpravy ochrany osobních údajů, uvědomit si praktické povinnosti tváří v tvář konkrétní situaci zpracování osobních údajů, osvojit si správné postupy při dílčích operacích spadajících do zpracování osobních údajů, vyloučit rizika sankcí ze strany dozorových orgánů, nastavit správné interní mechanizmy zpracování osobních údajů v rámci podnikatelské praxe, správně aplikovat zákonná pravidla pro monitoring zaměstnanců, zorientovat se v evropském kontextu ochrany osobních údajů.

Cílová skupina

Všem osobám podílejícím se na obchodním vedení společností, personálním manažerům a všem zájemcům o danou problematiku.

Obsahová náplň

Základní právní pilíře ochrany osobních údajů. Povinnosti dotčených subjektů v souvislosti s ochranou osobních údajů. Kamerové systémy na pracovišti – speciální povinnosti. Další formy monitoringu zaměstnanců. Monitoring zaměstnavatelů ze strany zaměstnanců. Moderní trendy v komunikaci mezi zaměstnavateli a zaměstnanci.

Termíny kurzů

27.09.2017

Kurz na míru (vnitropodnikový kurz)

Kurz je možné organizovat i pro uzavřené skupiny, kde obsah, termín a místo se dohodne podle požadavků zákazníka.

Cena bude vypočítána na základě přesné specifikace objednavatele.

Doporučený rozsah kurzu: 1 den

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Zákaznické centrum Gradua-CEGOS
tel:
+420 226 006 *** Zobrazit

e-mail:
gradua@... Zobrazit


Adresa
Karlovo nám. 325/7, 128 01 Praha 2

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 226 006 *** Zobrazit

mobil:
+420 725 531 *** Zobrazit

e-mail:
gradua@... Zobrazit

web: www.gradua.cz

Adresa
Gradua-CEGOS, s.r.o.
Karlovo nám. 7, Praha 2 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)