Zákon o auditorech – vybrané aspekty aplikace zákona a nařízení č. 537/2014

Základní informace
 • Termín kurzů: 13.11.2017
 • Místo konání: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
 • Cena: 2 287 Kč (1 890 Kč bez DPH)
 • Poznámka k ceně: kód: 1707380 - 1 890 Kč + DPH Základní cena, kód: 170738A - 3 591 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170738B - 5 103 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170738C - 6 426 Kč + DPH
 • Organizátor: 1. VOX a.s.
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Seminář vás seznámí s vybranými částmi zákona o auditorech a nařízením EP a Rady č. 537/2014.

Získáte informace o zásadních změnách v oblasti auditu, které jsou součástí tzv. nové regulace statutárního auditu v EU a zavádějí nová přísnější pravidla zejména (ale nejen) pro auditory subjektů veřejného zájmu, ale také pro samotné subjekty veřejného zájmu a dále novou koncepci dohledu nad auditorským trhem v České republice.

Odnesete si také důležité informace o povinnostech auditorů zejména v oblasti řídícího a kontrolního systému a jeho, dokumentace, zákazu poskytování některých neauditorských služeb, nových zpráv auditora aj.

Obsahem semináře je i nová úprava výborů pro audit povinně zřizovaných subjekty veřejného zájmu a výborů pro audit v subjektech s majetkovou účastí státu a dále změna organizace a řízení kontroly kvality a rozdělení kontrolních kompetencí mezi Komorou auditorů ČR a Radou pro veřejný dohled nad auditem.

V rámci semináře budou rovněž prezentovány praktické zkušenosti v oblasti řídicích a kontrolních systémů auditora a monitoringu kvality.

Cílová skupina

Seminář je určen zejména auditorům, právnické a odborné veřejnosti, členům výborů pro audit a subjektům veřejného zájmu.

Obsahová náplň

9:00–11:30 – Ing. Tomáš Severa

 • legislativní rámec novely zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech ve vztahu k nařízení č. 537/2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu,
 • nařízení a jeho aplikace v českém právním řádu:
 • kontrola kvality – legislativní rámec,
 • subjekty veřejného zájmu (jak aplikovat?),
 • audit SVZ v kontextu nařízení č. 537/2014,
 • neauditorské služby, rotace auditorů, výběrové řízení – legislativní rámec,
 • výbory pro audit (jmenování, činnosti výboru pro audit, výbor pro audit v subjektech s majetkovou účastí státu, kdy zřídit, kdy ne a vztah výboru pro audit k nařízení),
 • rotace auditorů z pohledu SVZ a auditora, přechodná ustanovení v zákoně a nařízení č. 537/2014,
 • dotazy a diskuze.

11:45–13:00 – Ing. Jana Švenková

 • nové požadavky na auditora subjektu veřejného zájmu (rotace auditora, neauditorské služby, zpráva auditora, dodatečná zpráva auditora určená výboru pro audit),
 • řídící a kontrolní systém auditora,
 • organizace sytému zajištění kvality,
 • dotazy a diskuze.

Lektor:
Ing. Jana Švenková

Termíny kurzů

13.11.2017

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail:
vox@... Zobrazit


Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 226 539 *** Zobrazit

e-mail:
vox@... Zobrazit

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)