Konference: DAŇOVÝ ŘÁD 2017 – XVII. ročník procesního daňového práva

Základní informace
 • Termín kurzů: 13.11.2017 - 14.11.2017
 • Místo konání: Sokolovská 138, PRAHA 8
 • Cena: 4 960 Kč (4 099 Kč bez DPH)
 • Poznámka k ceně: kód: 1707630 - 4 099 Kč + DPH Základní cena, kód: 170763Q - 3 299 Kč + DPH cena pro první přihlášené, platná do 30. 9. 2017 včetně, kód: 170763X - 1 997 Kč + DPH cena pro pracovníky státní správy a samosprávy, kód: 170763A - 7 788 Kč + DPH cena pro 2
 • Organizátor: 1. VOX a.s.
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Konference s mnohaletou tradicí je zaměřená na správu daní. Již tradičně se bude zabývat nejaktuálnějšími spornými otázkami mezi daňovými subjekty a státní správou.

V letošním sedmnáctém ročníku podchytíme tradičně aktuální témata, která jsou předmětem diskuzí odborné veřejnosti. Pokračujeme v tradici předcházejících dvou ročníků, kdy u vybraných témat nabízíme namísto samostatného přednášejícího dva lektory z „opačných stran barikády“ (soudce, daňový poradce, pracovník státní správy) pro zajištění více úhlů pohledu na danou problematiku.

Do styku se státní správou se čím dál častěji prosazuje elektronická komunikace. Zatímco v loňském ročníku jsme se věnovali praktickému dopadu kontrolních hlášení po cca roce jejich provozu, letos zhodnotíme obdobným způsobem zkušenosti ze zavedení elektronické evidence tržeb a hovořit budeme i o dalších očekávaných změnách v elektronické komunikaci se státní správou. Velmi diskutovanou oblastí jsou limity, které má státní správa pro zadávání povinností daňovým subjektům v případech, kdy je zákony blíže nedefinují či zakotvují pouze obecnou formou. Jedná se o náplň, rozsah a závaznost metodických pokynů, formulářů či forem podání. Pohled daňového poradce a soudce bude zajisté doplněn diskuzí přítomných pracovníků státní správy.

Zajišťovací příkazy, které jsou vydávány ještě před vyměřením či doměřením daně, mohou mít pro některé daňové subjekty likvidační důsledky, proto se zamyslíme nad jejich dopady i možnými postupy daňových subjektů i správců daně v případě, že je oprávněnost jejich vydání zpochybněna.

Podání dodatečných daňových přiznání v průběhu daňové kontroly je nepřípustné, přesto se v takovém případě jejich obsahem finanční úřad zabývá a použije je při doměření daně. Možným dopadům takovéhoto postupu je věnována jedna z dalších přednášek.

Při prověřování zákonnosti napadaných rozhodnutí obvykle nadřízený orgán posuzuje odvolání, které následně bývá přezkoumáváno soudem. Otázkami možnosti soudu zrušit nejen rozhodnutí o odvolání, ale i prvostupňové rozhodnutí a problematikou dvojinstančnosti daňových řízení se bude zabývat příspěvek soudkyně Nejvyššího správního soudu.

Cílem konference je výměna názorů ze všech zúčastněných stran, proto kromě daňových poradců přednáší i zástupci finančních orgánů, Nejvyššího správního soudu apod.

Na základě mnohostranného pohledu předpokládáme tradičně plodnou diskuzi u jednotlivých témat. Účast na odborné debatě proto také předběžně přislíbila paní Mgr. Simona Hornochová, bývalá náměstkyně MF ČR a daňová poradkyně, dále JUDr. Petra Nováková Ph.D., členka legislativní rady vlády, Mgr. Karel Šimek – ředitel odboru Daňová legislativa MF ČR a JUDr. Ondřej Moravec, Ph.D., advokát se specializací na ústavní právo a daně.

Cílová skupina

Pro daňové a účetní poradce, pracovníky státní správy a další odbornou veřejnost.

Obsahová náplň

ODBORNÝ GARANT: Ing. Zdeněk Burda

 1. den:
 2. 11. 2017; 9:00–16:00

9:00–11:00 – Limity možností finančních orgánů ukládat povinnosti či přiznávat práva daňovým subjektům nad rámec textu zákona (metodické pokyny, formuláře, formy podání)

 • JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D. a Ing. Zdeněk Burda

11:30–13:00 – Novinky v elektronické identifikaci a komunikaci

 • MVDr. Milan Vodička

14:00–16:00 – Zajišťovací příkazy a následný postup

 • Ing. Jan Rambousek

2. den: 14. 11. 2017; 9:00–16:00 9:00–11:00 – Elektronická evidence tržeb po necelém roce její praktické aplikace

 • Ing. Tomáš Hajdušek a Ing. Jiří Fojtík

11:30–13:00 – Dodatečné daňové přiznání podané v průběhu kontroly

 • Ing. Miloslav Kopřiva

14:00–16:00 – Pravidla pro rušení rozhodnutí odvolacích orgánů a zároveň prvostupňových orgánů, dvojinstančnost řízení

 • JUDr. Barbara Pořízková

Lektor:
Ing. Jiří Fojtík

Termíny kurzů

13.11.2017 - 14.11.2017

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail:
vox@... Zobrazit


Adresa
Sokolovská 138, PRAHA 8

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 226 539 *** Zobrazit

e-mail:
vox@... Zobrazit

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)