Místní a účelové komunikace

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Seminář určen pro pořizovatele místních a účelových komunikací, obce které podle zákona o pozemních komunikacích spadají do jejich pravomoce jak z hlediska vlastnických práv správních řízení, tak stavebních povolení nebo ohlášení.
Obsah: Zákon č. 13/1997 SB., o pozemních komunikacích ve znění novely č. 268/2015 Sb. Prováděcí vyhláška č. 104/1997 Sb., ve znění vyhl. č. 338/2015. Občanský zákoník, nezbytná cesta. Řešení otázek, je to komunikace, cesta nebo pozemek. Vlastnická práva, komunikace na cizích pozemcích, právní řešení. Lze rekonstruovat komunikaci na cizích pozemcích nebo je opravovat nebo je pouze udržovat. Technické parametry pozemních komunikací. Kategorie a třídy místních komunikací, jejich význam. Účelové komunikace, polní a lesní cesty. Překážky na místních komunikacích a jejich řešení. Určení právního stavu. Navrhování, projektování, schvalování a realizace pozemních komunikací. Možnosti omezení jízdy kamionů na MK. Komunikace – deklaratorní řízení. Historické komunikace bez vlastníka a jejich zařazení do pasportu obcí. Územní plány obcí a dopravně technické stavby. Věcná břemena, služebnosti a zásady uložení inženýrských sítí do tělesa komunikace. Kdy je místní komunikace na veřejném zájmu a kdy práva vlastníka pozemku k ní omezit nebo vyvlastnit. Rozdíl mezi technickým zhodnocením, rekonstrukcí, stavebními úpravami, opravou nebo udržovacími pracemi.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Seminář určen pro pořizovatele místních a účelových komunikací, obce které podle zákona o pozemních komunikacích spadají do jejich pravomoce jak z hlediska vlastnických práv správních řízení, tak stavebních povolení nebo ohlášení.
Obsah: Zákon č. 13/1997 SB., o pozemních komunikacích ve znění novely č. 268/2015 Sb. Prováděcí vyhláška č. 104/1997 Sb., ve znění vyhl. č. 338/2015. Občanský zákoník, nezbytná cesta. Řešení otázek, je to komunikace, cesta nebo pozemek. Vlastnická práva, komunikace na cizích pozemcích, právní řešení. Lze rekonstruovat komunikaci na cizích pozemcích nebo je opravovat nebo je pouze udržovat. Technické parametry pozemních komunikací. Kategorie a třídy místních komunikací, jejich význam. Účelové komunikace, polní a lesní cesty. Překážky na místních komunikacích a jejich řešení. Určení právního stavu. Navrhování, projektování, schvalování a realizace pozemních komunikací. Možnosti omezení jízdy kamionů na MK. Komunikace – deklaratorní řízení. Historické komunikace bez vlastníka a jejich zařazení do pasportu obcí. Územní plány obcí a dopravně technické stavby. Věcná břemena, služebnosti a zásady uložení inženýrských sítí do tělesa komunikace. Kdy je místní komunikace na veřejném zájmu a kdy práva vlastníka pozemku k ní omezit nebo vyvlastnit. Rozdíl mezi technickým zhodnocením, rekonstrukcí, stavebními úpravami, opravou nebo udržovacími pracemi.

Termíny kurzů

22.08.2017

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail:
info@... Zobrazit


Adresa
BRNO, učebna firmy TSM, Cejl 62 (světle zelená budova, vchod dvorním traktem, učebna ve 2. poschodí), BRNO

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 517 333 *** Zobrazit

mobil:
+420 736 216 *** Zobrazit

e-mail:
tsm@... Zobrazit

web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)