Veřejné zakázky malého rozsahu a zjednodušené podlimitní řízení - praktické zkušenosti se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Zákon o zadávání veřejných zakázek nereguluje podrobně způsob výběru dodavatele prostřednictvím veřejné zakázky malého rozsahu a zadavatelé bývají nejistí, zda neporušují pravidla. Tento seminář Vám poskytne spolehlivé návody, jak zvládnout VZMR bez obav. Zjednodušené podlimitní řízení bude podle všeho nejčastějším typem řízení, který budou zadavatelé využívat. Seminář Vás provede ZPŘ krok za krokem.
V rámci postupů u VZMR se budeme podrobně zabývat nejen vhodnými procesními postupy, ale také podmínkami zadání a plnění veřejné zakázky. Účastníci se dozví, jakým způsobem mají nastavit zadávací podmínky, aby obdrželi srovnatelné nabídky. Nastíníme, kdy je vhodné využít zadání veřejné zakázky formou přímého zadání a kdy je naopak vhodnější uzavřená či otevřená výzva. V průběhu školení budou také posluchači upozorňováni na příklady dobré a špatné praxe v oblasti zadávání VZMR.
Dále je cílem semináře ukázat, jak postupovat při ZPŘ a to krokově a prakticky s upozorněním na sporná místa. Projdeme si konkrétní případy a dostatečný prostor bude pro dotazy z praxe účastníků. Zaměříme se na problémy při uveřejňování výzvy nebo také na procesní pravidla ve vztahu k námitkovému řízení či na lhůty a finanční limity pro použití zjednodušeného podlimitního řízení.
Program:
Koncepce veřejných zakázek malého rozsahu:

 • úprava v zákoně o zadávání veřejných zakázek
 • důležité odkazy a metodické dokumenty

Revize důležitých pojmů – předmět VZ, předpokládaná hodnota, finanční limity, lhůty a další
Zásady, které musí být při zadávání vždy dodrženy
Možné postupy s podrobnými návody (včetně nastavení zadávacích podmínek)

 • Přímé zadání
 • Uzavřená výzva
 • Otevřená výzva

Nastavení interních procesů, výběr nejvhodnější nabídky, hodnocení, kvalifikace a další
Metodický pokyn pro zadávání zakázek mimo režim zákona
Povinnost uveřejnit smlouvu (kdy, kde a co má být uveřejněno)
ZPŘ podle zákona krok za krokem

 • finanční limity pro použití zjednodušeného podlimitního řízení
 • zahájení řízení
 • zadávací podmínky

Kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

 • stanovení požadavků na prokázání kvalifikace
 • posuzování kvalifikace
 • obsah čestného prohlášení
 • dodatečné prokazování kvalifikace
 • hodnocení nabídek

Doručování a uveřejňování výzvy

 • obsah výzvy
 • profil zadavatele
 • stejný okruh zájemců

Součinnost při uzavírání smlouvy

 • posouzení předložených dokladů před uzavřením smlouvy
 • nepředložení všech dokladů
 • stáří dokladů

Změny smlouvy

 • podstatné změny smlouvy
 • nepodstatné změny smlouvy

Diskuse a dotazy

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Zákon o zadávání veřejných zakázek nereguluje podrobně způsob výběru dodavatele prostřednictvím veřejné zakázky malého rozsahu a zadavatelé bývají nejistí, zda neporušují pravidla. Tento seminář Vám poskytne spolehlivé návody, jak zvládnout VZMR bez obav. Zjednodušené podlimitní řízení bude podle všeho nejčastějším typem řízení, který budou zadavatelé využívat. Seminář Vás provede ZPŘ krok za krokem.
V rámci postupů u VZMR se budeme podrobně zabývat nejen vhodnými procesními postupy, ale také podmínkami zadání a plnění veřejné zakázky. Účastníci se dozví, jakým způsobem mají nastavit zadávací podmínky, aby obdrželi srovnatelné nabídky. Nastíníme, kdy je vhodné využít zadání veřejné zakázky formou přímého zadání a kdy je naopak vhodnější uzavřená či otevřená výzva. V průběhu školení budou také posluchači upozorňováni na příklady dobré a špatné praxe v oblasti zadávání VZMR.
Dále je cílem semináře ukázat, jak postupovat při ZPŘ a to krokově a prakticky s upozorněním na sporná místa. Projdeme si konkrétní případy a dostatečný prostor bude pro dotazy z praxe účastníků. Zaměříme se na problémy při uveřejňování výzvy nebo také na procesní pravidla ve vztahu k námitkovému řízení či na lhůty a finanční limity pro použití zjednodušeného podlimitního řízení.
Program:
Koncepce veřejných zakázek malého rozsahu:

 • úprava v zákoně o zadávání veřejných zakázek
 • důležité odkazy a metodické dokumenty

Revize důležitých pojmů – předmět VZ, předpokládaná hodnota, finanční limity, lhůty a další
Zásady, které musí být při zadávání vždy dodrženy
Možné postupy s podrobnými návody (včetně nastavení zadávacích podmínek)

 • Přímé zadání
 • Uzavřená výzva
 • Otevřená výzva

Nastavení interních procesů, výběr nejvhodnější nabídky, hodnocení, kvalifikace a další
Metodický pokyn pro zadávání zakázek mimo režim zákona
Povinnost uveřejnit smlouvu (kdy, kde a co má být uveřejněno)
ZPŘ podle zákona krok za krokem

 • finanční limity pro použití zjednodušeného podlimitního řízení
 • zahájení řízení
 • zadávací podmínky

Kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

 • stanovení požadavků na prokázání kvalifikace
 • posuzování kvalifikace
 • obsah čestného prohlášení
 • dodatečné prokazování kvalifikace
 • hodnocení nabídek

Doručování a uveřejňování výzvy

 • obsah výzvy
 • profil zadavatele
 • stejný okruh zájemců

Součinnost při uzavírání smlouvy

 • posouzení předložených dokladů před uzavřením smlouvy
 • nepředložení všech dokladů
 • stáří dokladů

Změny smlouvy

 • podstatné změny smlouvy
 • nepodstatné změny smlouvy

Diskuse a dotazy

Termíny kurzů

29.08.2017

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail:
info@... Zobrazit


Adresa
PRAHA 1, učebna firmy TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2), PRAHA

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 517 333 *** Zobrazit

mobil:
+420 736 216 *** Zobrazit

e-mail:
tsm@... Zobrazit

web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)