Odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - nová právní úprava

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Seminář se věnuje zcela nové právní úpravě ve sféře tzv. správního trestání, kterým je zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Tento zákon, který nabývá účinnosti 1. 7. 2017 představuje nejen náhradu stávajícího přestupkového zákona č. 200/1990 Sb., ale zcela novou koncepci a právní úpravu správního trestání za vybrané kategorie správních deliktů, resp. přestupků.
Cílem semináře je seznámit účastníky se zcela novou právní úpravou představovanou zákonem č. 250/2016 Sb., jakož i s principy, na kterých je založena. Účastníci by měli být detailně seznámeni s novou právní úpravou správního trestání, a to jak po stránce hmotněprávní, tak i procesní.
Obsahem semináře je přiblížení hmotněprávní a procesní úpravy přestupků, která je obsažena v zákoně č. 250/2016 Sb. Konkrétními oblastmi, které budou rozebrány, jsou: základy odpovědnosti za přestupek; subjekt (pachatel) přestupku; správní tresty a jejich ukládání; řízení o přestupcích; účastníci řízení; průběh řízení v prvním stupni; rozhodnutí o přestupku; zvláštní druhy řízení a přezkoumání rozhodnutí o přestupku. Diskuse, dotazy.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Seminář se věnuje zcela nové právní úpravě ve sféře tzv. správního trestání, kterým je zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Tento zákon, který nabývá účinnosti 1. 7. 2017 představuje nejen náhradu stávajícího přestupkového zákona č. 200/1990 Sb., ale zcela novou koncepci a právní úpravu správního trestání za vybrané kategorie správních deliktů, resp. přestupků.
Cílem semináře je seznámit účastníky se zcela novou právní úpravou představovanou zákonem č. 250/2016 Sb., jakož i s principy, na kterých je založena. Účastníci by měli být detailně seznámeni s novou právní úpravou správního trestání, a to jak po stránce hmotněprávní, tak i procesní.
Obsahem semináře je přiblížení hmotněprávní a procesní úpravy přestupků, která je obsažena v zákoně č. 250/2016 Sb. Konkrétními oblastmi, které budou rozebrány, jsou: základy odpovědnosti za přestupek; subjekt (pachatel) přestupku; správní tresty a jejich ukládání; řízení o přestupcích; účastníci řízení; průběh řízení v prvním stupni; rozhodnutí o přestupku; zvláštní druhy řízení a přezkoumání rozhodnutí o přestupku. Diskuse, dotazy.

Termíny kurzů

20.07.2017

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail:
info@... Zobrazit


Adresa
PRAHA 1, učebna firmy TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2), PRAHA

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 517 333 *** Zobrazit

mobil:
+420 736 216 *** Zobrazit

e-mail:
tsm@... Zobrazit

web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)