Velká novela zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů

Základní informace
  • Termín kurzů: 13.09.2017
  • Místo konání: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
  • Cena: 2 529 Kč (2 090 Kč bez DPH)
  • Poznámka k ceně: kód: 1707760 - 2 090 Kč + DPH Základní cena, kód: 170776A - 3 971 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170776B - 5 643 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170776C - 7 106 Kč + DPH
  • Organizátor: 1. VOX a.s.
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Po absolvování semináře budete znát možnosti, které zákoník práce a především soudní rozhodnutí (judikatura) dává zaměstnavatelům při řešení problémů se zaměstnanci; zejména soudní rozhodnutí vydaná v poslední době jsou dosti překvapivá a často i protichůdná a vyznat se v celé oblasti je čím dál složitější.

Kromě samotného propuštění bude seminář zaměřen i na jiné způsoby řešení problémů se zaměstnanci, například na možnost snížit či nepřiznat zaměstnancům variabilní složky mezd nebo možnost převedení zaměstnanců na jinou práci, respektive i na možnost prevence budoucích problémů, zejména prostřednictvím ujednání v pracovní smlouvě nebo řádného hodnocení a odměňování zaměstnanců.

Lektor vás seznámí s nejčastějšími chybami, kterých byste se měli vyvarovat při své personální praxi, a tím zabránit možným sankcím, ať již ze strany samotných zaměstnanců (včetně prohry v soudním řízení o určení neplatnosti výpovědi s povinností uhradit úspěšnému zaměstnanci ušlý příjem a zařadit jej na původní místo), tak kontrolních orgánů. To se týká i doručování výpovědí a dalších dokumentů zaměstnancům, které je v praxi velmi rizikové (pokud jde o doručování poštou) a může vést k neplatnosti celého propuštění bez zkoumání, zda bylo věcně oprávněné.

V rámci výkladu bude zohledněna i novela zákoníku práce, která významně dopadá na pravidla propouštění zaměstnanců.

Cílová skupina

Seminář ocení zejména členové managementu, HR ředitelé a další pracovníci HR oddělení a zaměstnanci právních oddělení společností.

Obsahová náplň

ZAVEDENÍ NOVÉ KATEGORIE MANAŽERŮ – TZV. VRCHOLOVÝCH ŘÍDÍCÍCH ZAMĚSTNANCŮ: Tito zaměstnanci s garantovanou měsíční mzdou 75 000 Kč si na základě dohody se zaměstnavatelem budou moci sami rozvrhovat pracovní dobu (až 48 hodin týdně) a naopak nebudou mít právo na příplatky ke mzdě za práci přesčas či v noci nebo o víkendu.

NOVÁ KONCEPCE PŘEVÁDĚNÍ NA JINOU PRÁCI: Opuštění povinného převedení (zejm. ze zdravotních důvodů) a přechod na povinnou nabídku zaměstnavatele změnit práci s možností zaměstnance nabídku odmítnout; v takovém případě nebude zaměstnavatel povinen poskytovat zaměstnanci náhradu mzdy či platu.

DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE A PRACOVNÍ ČINNOSTI (DPP a DPČ): Zejména pokud jde o povinná omezení pracovní doby (a doby odpočinku) a povinnost vést evidenci odpracované doby, které zatím platí jen pro pracovní smlouvy.

DOVOLENÁ ZA KALENDÁŘNÍ ROK: Měla by být nově počítána a čerpána v hodinách (čerpání nicméně bude obecně omezeno na polovinu směny); z tohoto důvodu se změní i započítávání náhradních dob do vzniku nároku na dovolenou nebo třeba krácení dovolené.

HOME OFFICE: Dnešní zákoník práce nemá žádnou výslovnou úpravu práce z domácího pracoviště v situaci, kdy pro zaměstnance platí standardní pracovní doba; novela výslovně zavádí pravidla, zejména pokud jde o povinnost zaměstnavatele hradit náklady zaměstnance nebo povinnost zajistit, aby nedocházelo k izolaci zaměstnance;

DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ, ZEJMÉNA VÝPOVĚDÍ, ZAMĚSTNANCŮM: V této oblasti, která je dnes velmi striktní a v řadě případů dochází k tomu, že zaměstnavatel veškeré požadavky nesplní a tím zneplatní celou výpověď, by mělo dojít k určitému uvolnění, například nebude povinné se před odesláním písemnosti poštou pokusit o osobní doručení v bytě zaměstnance; zaměstnanec bude mít povinnost změnu své doručovací adresy zaměstnavateli oznámit písemně.

AUTOMATICKÝ PŘEVOD ZAMĚSTNANCŮ: Například situací při outsourcingu, kdy by s vyčleňovanými činnostmi měli přejít i zaměstnanci, kteří tyto činnosti zajišťují/vykonávají); nově budou v zákoníku práce uvedeny podmínky pro takový převod, například požadavek na to, aby činnosti byly po převodu vykonávány stejným nebo obdobným způsobem a rozsahem nebo aby bezprostředně před převodem existovala organizovaná skupina zaměstnanců, která byla záměrně vytvořena zaměstnavatelem za účelem výhradního nebo převážného vykonávání převáděných činností.

DALŠÍ ZMĚNY, KTERÉ PŘINESE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE: Novela se dotkne i celé řady dalších oblastí, například zápočtových listů (jejich obsahu a případům, kdy se nemusejí povinně vydávat), pracovní doby (např. povinnosti vést úplnou evidenci odpracované doby) a zejména povinných odpočinků (které nově budou muset být jednoznačně poskytnuty, jinak bude hrozit pokuta od inspekce práce), vypuštění dohod o srážkách ze mzdy uzavřených mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem ve prospěch třetí osoby (věřitele), práva zaměstnankyň (i zaměstnanců) po návratu z rodičovské dovolené na původní pracovní místo (dnes to platí jen pro návraty z mateřské dovolené) apod.

SEZNÁMENÍ S DALŠÍMI LEGISLATIVNÍMI ZMĚNAMI PLÁNOVANÝMI NA ROK 2017: Stručné seznámení s již přijatými i připravovanými právními předpisy v oblasti pracovního práva, například s novelou zákona o specifických zdravotních službách – nová pravidla pro lékařské prohlídky a lékařské posudky; zákona o zaměstnanosti – nová omezení při spolupráci s agenturami práce a zákona o inspekci práce – nové možnosti trestat zaměstnavatele třeba při narušení soukromí zaměstnanců.

Lektor:
JUDr. Jaroslav Škubal

Termíny kurzů

13.09.2017

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail:
vox@... Zobrazit


Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 226 539 *** Zobrazit

e-mail:
vox@... Zobrazit

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)