Pohledávky – právní, účetní a daňové aspekty

Základní informace
 • Termín kurzů: 14.11.2017 - 15.11.2017
 • Místo konání: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
 • Cena: 4 586 Kč (3 790 Kč bez DPH)
 • Poznámka k ceně: kód: 1703780 - 3 790 Kč + DPH Základní cena, kód: 170378A - 7 201 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170378B - 10 233 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170378C - 12 886 Kč + D
 • Organizátor: 1. VOX a.s.
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Na prvním semináři bude lektor simulovat konkrétní postupy od prověření obchodního partnera přes uzavření smlouvy až po vymáhání pohledávky dle právní úpravy v občanském zákoníku a souvisejících právních předpisech. Po absolvování semináře budete vědět, jaké jsou možnosti zajištění pohledávek a realizace jejich uspokojení v případě exekučního řízení nebo insolvence dlužníka. Lektor poskytne návod, jak sepsat kvalitní smlouvu a jak v konkrétních případech postupovat se zaměřením na praktická a efektivní řešení související zejména se zajištěním a vymáháním pohledávek. Rovněž vás upozorní na novinky v procesních předpisech a jejich dopady do praxe.

Na druhém semináři získáte potřebné informace k účetnímu a daňovému postupu u pohledávek, abyste se vyvarovali častých chyb a dovedli jste nalézt optimální řešení z hlediska dopadu na základ daně z příjmů.

Cílová skupina

Pracovníkům oddělení vymáhání pohledávek, pracovníkům ekonomických, účetních, finančních a právních úseků společností, podnikovým právníkům, obchodním zástupcům, auditorům, daňovým poradcům a také členům středního managementu, tj. všem, kteří pracují s pohledávkami.

Obsahová náplň

 1. seminář:
 2. 11. 2017; 9:00–14:00 – POHLEDÁVKY, PREVENCE JEJICH VZNIKU A EFEKTIVNÍ VYMÁHÁNÍ ANEB JAK PŘEDCHÁZET NEÚSPĚŠNÉMU VYMÁHÁNÍ A ZAJISTIT SI EFEKTIVNĚ SVÉ NÁROKY – Mgr. Jiří Lehečka

PROVĚŘOVÁNÍ OBCHODNÍHO PARTNERA A JEHO SOLVENTNOSTI PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY:

 • justice, insolvenční rejstřík, rejstříky dlužníků,
 • centrální registr úvěrů.

TVORBA KVALITNÍ SMLOUVY, VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK A DALŠÍ OBCHODNÍ DOKUMENTACE JAKO DŮKAZU EXISTENCE POHLEDÁVKY:

 • definice klíčových pojmů a vzájemných práv a povinností (hrazení kupní ceny, dodání zboží a přechod nebezpečí škody na věci, přechod vlastnického práva, reklamace vad),
 • definice podmínek a mechanismů pro ukončení smlouvy,
 • nástroje pro zajištění pohledávek a jejich efektivita a nákladovost (zástavní právo, ručení, finanční (bankovní) záruka, zajišťovací převod práva, dohoda o srážkách ze mzdy),
 • odpovědnost za porušení povinností smluvních stran (např. smluvní pokuta, úroky z prodlení a jejich limitace),
 • promlčení a význam lhůt u pohledávek,
 • postoupení a započtení pohledávek,
 • způsoby řešení sporů (rozhodčí x civilní řízení – výhody a úskalí),
 • dokazování a průběh řízení.

POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI A JEJICH VYMÁHÁNÍ V ČR A V ČLENSKÝCH STÁTECH ES:

 • jak doložit vznik pohledávky,
 • kvitance, dlužní úpis, splátkový kalendář,
 • narovnání,
 • předžalobní upomínka,
 • předběžné opatření,
 • návrh na vydání platebního rozkazu,
 • úrok z prodlení,
 • náklady řízení,
 • evropský platební rozkaz,
 • exekuční řízení.

NÁVRH NA ZAHÁJENÍ INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ:

 • novela insolvenčního zákona účinná od 1. 7. 2017,
 • výkon práva věřitele v insolvenčním řízení,
 • uspokojení pohledávek v insolvenčním řízení.

Diskuze a dotazy.

2. seminář: 15. 11. 2017; 9:00–14:00 – POHLEDÁVKY – ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY – Ing. Petr Kout, CSc., Tomáš Líbal

 • vznik pohledávky,
 • reklamace a dobropisy (opravné daňové doklady) – zápočet pohledávek a dluhů,
 • odpis pohledávek,
 • pohledávky v cizí měně,
 • opravné položky k pohledávkám,
 • postoupení pohledávek (u postupitele a postupníka),
 • inventarizace,
 • vazba na DPH,
 • analytické a podrozvahové účty pohledávek.

Lektor:
Mgr. Jiří Lehečka

Termíny kurzů

14.11.2017 - 15.11.2017

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail:
vox@... Zobrazit


Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 226 539 *** Zobrazit

e-mail:
vox@... Zobrazit

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)