Ochrana osobních údajů – výklad nového obecného nařízení

Základní informace
 • Termín kurzů: 30.01.2018
 • Místo konání: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
 • Cena: 2 650 Kč (2 190 Kč bez DPH)
 • Poznámka k ceně: kód: 1800320 - 2 190 Kč + DPH Základní cena, kód: 180032A - 4 161 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 180032B - 5 913 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 180032C - 7 446 Kč + DPH
 • Organizátor: 1. VOX a.s.
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

V průběhu semináře budete seznámeni s důležitými změnami, které přinese s účinností od května roku 2018 „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“. Řada stávajících povinností byla podstatným způsobem modifikovaná nebo k nim přibyly povinnosti nové, jež primárně posilují práva subjektu údajů a jeho postavení vůči správcům.

Všechny subjekty, ať již soukromoprávní či veřejnoprávní, v rámci jejichž činnosti dochází k nakládání s osobními údaji, musí do dvou let přizpůsobit své interní politiky a procesy tak, aby vyhovovaly novým požadavkům na ochranu osobních údajů a eliminovaly nejen riziko výrazně vyšších sankcí, ale rovněž poškození své reputace v souvislosti s případným porušením zabezpečení osobních údajů.

Nařízení zavádí řadu nových povinností pro správce a zpracovatele a to jak v oblasti veřejné správy, tak podnikatelské sféry. Jedná se např. o novou povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, vést dokumentaci o zpracovávaných údajích, povinnost provádět posouzení vlivu na ochranu údajů z hlediska práv a svobod subjektů údajů a v neposlední řadě ohlašovat případy porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu, případně i dotčeným fyzickým osobám „Obecné nařízení“ rovněž zavádí řadu pro Českou republiku zcela nových institutů (kodexy chování, osvědčení o ochraně osobních údajů) a kodifikuje některá nová práva subjektů údajů, která byla vytvořena prostřednictvím judikatury evropských soudů.

V průběhu semináře budete seznámeni i s aktuálním stavem přípravy na nové nařízení ze strany regulátora.

Cílová skupina

Seminář je určen všem, kteří přicházejí do styku s osobními údaji zaměstnanců, klientů i ostatních osob například při výkonu veřejné správy.

Obsahová náplň

Nový regulatorní rámec ochrany osobních údajů:

 • unifikace pravidel a přímá aplikovatelnost,
 • působnost nařízení,
 • základní principy,
 • přehled institutů a hlavních změn vč. jejich vysvětlení,
 • základní terminologie.

Ochrana práv subjektů údajů v praxi:

 • souhlas fyzické osoby se zpracováním,
 • právo na informace,
 • přístup a oprava osobních údajů,
 • právo být zapomenut, právo na přenositelnost,
 • právo vznést námitku,
 • právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí.

Nové povinnosti správců a zpracovatelů osobních údajů:

 • zabezpečení osobních údajů,
 • ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů,
 • posuzování vlivu na ochranu osobních údajů,
 • vedení záznamů o zpracování,
 • jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů,
 • záměrná a standardní ochrana osobních údajů.

Standardizace nástrojů správců a zpracovatelů:

 • kodexy chování,
 • osvědčení o ochraně osobních údajů.

Nová koncepce způsobů předávání osobních údajů mimo EU:

 • datová úložiště,
 • cloudové služby,
 • řetězení zpracovatelů,
 • smluvní doložky,
 • BCR a privacy shield.

Jednotný dozor a sankce, úkoly a působnost dozorových úřadů a Sboru pro ochranu osobních údajů.

Dotazy a diskuze.

Lektor:
Mgr. Bc. David Burian

Termíny kurzů

30.01.2018

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail:
vox@... Zobrazit


Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 226 539 *** Zobrazit

e-mail:
vox@... Zobrazit

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)