NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ od 1. 1. 2018

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Naším cílem je vysoká efektivita a praktický přínos pro Vás, účastníky našich seminářů.

Cílová skupina

Mzdové účetnictví

Obsahová náplň

Obsah: Součástí semináře bude výklad všech přijatých i připravovaných úprav a aktualit v oblasti nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení k 1. 1. 2018, včetně informace o změnách v přijatých zákonech a jejich dopad do oblasti pojistného na sociální zabezpečení a nemocenského pojištění.

 • Výklad k zákonu o nemocenském pojištění včetně všech přijatých i připravovaných změn
 • Účast na nemocenském pojištění, vznik a zánik
 • Navazující pracovní poměry
 • Zaměstnání malého rozsahu – podrobný výklad k navrhovaným změnám
 • Dohody o pracovní činnosti
 • Dohody o provedení práce
 • Podmínky nároku na dávky
 • Výpočet a výše dávek
 • Stanovení rozhodného období
 • Denní vyměřovací základ
 • Peněžitá pomoc v mateřství
 • Samostatná část bude věnována dávce Otcovská a dávce Ošetřovné v nových návrzích vč. podmínek nároku na dávku
 • Výklad k zákonu o pojistném na sociální zabezpečení včetně změn
 • Okruh poplatníků
 • Výše sazby a splatnost pojistného
 • Vyměřovací základ
 • Náhrada mzdy v prvních čtrnácti kalendářních dnech pracovní neschopnosti
 • Nejčastější chyby v oblasti nemocenského pojištění
 • Aktuality
 • Diskuze

Lektor:
Mgr. Magdalena ŠVÁCHOVÁ, specialistka v oblasti nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení

Termíny kurzů

08.12.2017

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
klientský servis
tel:
mobil:
e-mail:
studiow@... Zobrazit


Adresa
Karlovo náměstí 319/3, 120 00 Praha 2

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 261 212 *** Zobrazit

mobil:
+420 606 610 *** Zobrazit

e-mail:
studiow@... Zobrazit

web: www.studiow.cz

Adresa
Studio W s.r.o.
Na Hřebenkách 72, Praha 5 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)