Česko-slovenské a Slovensko-české účetnictví, DPH a daň z příjmů právnických osob

Základní informace
  • Termín kurzů: 18.09.2017 - 20.09.2017
  • Místo konání: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
  • Cena: 7 587 Kč (6 270 Kč bez DPH)
  • Poznámka k ceně: kód: 1705920 - 6 270 Kč + DPH Základní cena, kód: 170592A - 11 913 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170592B - 16 929 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170592C - 21 318 Kč +
  • Organizátor: 1. VOX a.s.
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Na seminářích se seznámíte se základními ustanoveními zákona o účetnictví, zákona o dani z příjmů a zákona o DPH, které je třeba znát při podnikání v SR. Budou uvedeny praktické příklady účtování a zdaňování jednotlivých příjmů a přehled judikatury k základním otázkám zdaňování na území SR společně s porovnáním stejné daňové a účetní problematiky z pohledu legislativy platné v ČR.

Cílová skupina

Zkušeným zástupcům Česko-slovenských a Slovensko-českých společností, zejména účetním a ekonomickým pracovníkům, daňovým poradcům a specialistům, auditorům, pracovníkům poradenských společností a advokátních kanceláří se zaměřením na daňové a účetní předpisy.

Obsahová náplň

18. 9. 2017 – ČESKO-SLOVENSKÉ A SLOVENSKO-ČESKÉ ÚČETNICTVÍ – Ing. Milan Kúdela a PhDr. Ivan Murko Legislativní rámec účetnictví – technické zhodnocení pronajatého majetku (účtování) – pořizovací cena dlouhodobého majetku – výzkum a vývoj – postoupení pohledávek – krátkodobé rezervy – základní kapitál a rozdělení zisku – vklady majetku do základního kapitálu společnosti – změna reálné hodnoty majetku – opravy chyb minulých období – zmařené investice – manka a škody.

19. 9. 2017 – ČESKO-SLOVENSKÉ A SLOVENSKO-ČESKÉ DPH – Ing. Milan Kúdela a JUDr. Svatopluk Galočík Vznik povinnosti registrace DPH – vznik daňové povinnosti a určení místa plnění – místo poskytnutí služeb při stavební činnosti – „konsignační sklad“ z pohledu DPH – určení kurzu pro účely DPH – opravy sazby daně, jejich odpočet a uplatnění – nárok na odpočet daně – řetězové obchody a DPH – změna účelu využití investičního majetku – náležitosti faktury – evidence DPH – provozovna z pohledu DPH – třístranný obchod – porušení podmínek – rizikové obchody z pohledu DPH – kontrolní hlášení – režim přenesení daňové povinnosti.

20. 9. 2017 – ČESKO-SLOVENSKÉ A SLOVENSKO-ČESKÉ DPPO – Ing. Milan Kúdela a PhDr. Ivan Murko Finanční leasing na straně uživatele – technické zhodnocení pronajatého majetku (účtování a daňové dopady) – součásti pořizovací ceny majetku – tvorba daňových opravných položek – dlouhodobé pohledávky a závazky, současná hodnota a opravné položky – krátkodobé rezervy – kapitál a rozdělení zisku – odpisování zmařených investic – odpisování licencí a certifikátů – zdaňování licenčních poplatků a dividend – odpočet daňové ztráty – DPH jako daňový výdaj.

Lektor:
PhDr. Ivan Murko

Termíny kurzů

18.09.2017 - 20.09.2017

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail:
vox@... Zobrazit


Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 226 539 *** Zobrazit

e-mail:
vox@... Zobrazit

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)