Statutární audit - doporučení pro hladký průběh a přípravu auditu - Novinka

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Anotace:

Kurz je určen pro účetní a finanční ředitele, případně pro všechny, kdo se ve společnosti podílí na přípravě podkladů pro audit a následně na jeho průběhu, kontaktu s auditorem. Účastníci budou seznámeni s tím, co bude auditor potřebovat od účetní/finančního ředitele k provedení auditu a co si má společnost připravit, aby audit probíhat efektivně pro obě strany a auditor byl vnímán jako poradce, nikoliv jako splnění zákonné povinnosti.

Program:
 • Ukotvení auditu, legislativa, požadavky mezinárodních auditorských standardů, legislativní změny od 1. 1. 2016, resp. od 1. 10. 2016
  • kdy má společnost povinnost auditu
  • legislativa a změny od roku 2016
  • co jsou mezinárodní auditorské standardy
  • jak mezinárodní auditorské standardy ovlivňují práci auditora
  • hlavní požadavky mezinárodních auditorských standardů
 • Příprava podkladů k seznámení se společností, vnitřním kontrolním systémem
  • interní směrnice, fungování klíčových procesů
  • specifika předmětu podnikání dané společnosti
  • naplánování auditních postupů
 • Příprava podkladů k jednotlivým oblastem auditu
  • podklady k rozvahovým účtům
  • dlouhodobý majetek
  • zásoby
  • finanční účty, úvěry a finanční výpomoci
  • pohledávky
  • závazky
  • přechodné účty a dohadné položky
  • vlastní kapitál
  • rezervy
  • daně
 • Podklady k výsledkovým účtům
  • osobní náklady
  • nákladové účty
  • výnosové účty
 • Podklady k příloze k účetní závěrce
  • obecné údaje
  • používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování
  • doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztrát
 • Jak komunikovat s auditorem
  • komunikovat v průběhu celého účetního období
  • konzultovat řešení nestandardních situací
  • klást otázky, jakmile něco není jasné

Lektor:
Tomáš Brabec

Termíny kurzů

12.09.2017

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Jitka Kaštánková
tel:
+420 255 785 *** Zobrazit

e-mail:
jitka.kastankova@... Zobrazit


Adresa
Estonská 500/3, 101 00 Praha

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 255 785 *** Zobrazit

mobil:
+420 724 134 *** Zobrazit

e-mail:
kurzy@... Zobrazit

web: www.bankovniakademie.cz/kurzy/

Adresa
BANKOVNÍ AKADEMIE – Gymnázium a Střední odborná škola, a.s.
Kodaňská 54/10, Praha 10 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)