Minimum celního deklaranta - 3denní

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Seminář k problematice provádění celního řízení a uvádění údajů do celních prohlášení, kterými je navrhováno propuštění zboží do jednotlivých celních režimů.

V rámci semináře budou zmíněny změny celní legislativy, které nabyly účinnosti v roce 2016 a 2017.

Den 1: Uvedení do problematiky celních předpisů:

– účel

– základní celní předpisy

– základní pojmy

Celní hodnota zboží

– pravidla celního hodnocení, vliv dodací doložky INCOTERMS a stanovení celní hodnoty

– vliv stanovení celní hodnoty na výši základu DPH při dovozu zboží

– praktické příklady

Ustanovení celních předpisů, která se vztahují na zboží od vstupu na celní území Společenství do doby, než je propuštěno do celního režimu:

– vstup zboží na celní území Společenství

– předložení zboží k celnímu řízení

– souhrnná celní prohlášení

– dočasné uskladnění zboží

Celně schválená určení a podmínky jejich přidělování celními orgány

Propuštění zboží do celního režimu:

– deklarant a zastupování v celním řízení

– formy celních prohlášení

– doklady nutné k celnímu řízení

– kontrola zboží

– rozhodnutí v celním řízení

– apod.

Den 2: Celní režimy:

– druhy celních režimů

– podmínky propuštění

– formy celních prohlášení

Doklady nutné k celnímu řízení

Zjednodušené postupy v celním řízení

Celní dluh:

– vznik celního dluhu, formy úhrady apod.

– ulehčení platby (odklad, posečkání, splátky)

Zajištění celního dluhu.

Celní přestupky a celní delikty:

– skutkové podstaty

– sankce

Informace k celnímu sazebníku integrovaného do TARIC CZ

Osvobození zboží od dovozního cla.Den 3: Pravidla vyplňování celních prohlášení pro jednotlivé celní režimy:

– specifikace jednotlivých údajů uváděných do celních prohlášení

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Seminář k problematice provádění celního řízení a uvádění údajů do celních prohlášení, kterými je navrhováno propuštění zboží do jednotlivých celních režimů.

V rámci semináře budou zmíněny změny celní legislativy, které nabyly účinnosti v roce 2016 a 2017.

Den 1: Uvedení do problematiky celních předpisů:

– účel

– základní celní předpisy

– základní pojmy

Celní hodnota zboží

– pravidla celního hodnocení, vliv dodací doložky INCOTERMS a stanovení celní hodnoty

– vliv stanovení celní hodnoty na výši základu DPH při dovozu zboží

– praktické příklady

Ustanovení celních předpisů, která se vztahují na zboží od vstupu na celní území Společenství do doby, než je propuštěno do celního režimu:

– vstup zboží na celní území Společenství

– předložení zboží k celnímu řízení

– souhrnná celní prohlášení

– dočasné uskladnění zboží

Celně schválená určení a podmínky jejich přidělování celními orgány

Propuštění zboží do celního režimu:

– deklarant a zastupování v celním řízení

– formy celních prohlášení

– doklady nutné k celnímu řízení

– kontrola zboží

– rozhodnutí v celním řízení

– apod.

Den 2: Celní režimy:

– druhy celních režimů

– podmínky propuštění

– formy celních prohlášení

Doklady nutné k celnímu řízení

Zjednodušené postupy v celním řízení

Celní dluh:

– vznik celního dluhu, formy úhrady apod.

– ulehčení platby (odklad, posečkání, splátky)

Zajištění celního dluhu.

Celní přestupky a celní delikty:

– skutkové podstaty

– sankce

Informace k celnímu sazebníku integrovaného do TARIC CZ

Osvobození zboží od dovozního cla.Den 3: Pravidla vyplňování celních prohlášení pro jednotlivé celní režimy:

– specifikace jednotlivých údajů uváděných do celních prohlášení

Termíny kurzů

23.10.2017

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail:
info@... Zobrazit


Adresa
BRNO, učebna firmy TSM, Cejl 62 (světle zelená budova, vchod dvorním traktem, učebna ve 2. poschodí), BRNO

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 517 333 *** Zobrazit

mobil:
+420 736 216 *** Zobrazit

e-mail:
tsm@... Zobrazit

web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)