Administrace smluv

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Vyhotovení nejrůznějších typů smluv, jejich anonymizace s důrazem na ochranu osobních údajů v soukromoprávních vztazích či znečitelnění pro účely zveřejnění v registru smluv klade vysoké nároky na administrátory, kteří nemají právní vzdělání, a přesto mají vytvořit podmínky pro dosažení cíle smluvního vztahu při nejvyšším možném zajištění právní jistoty zúčastněných stran. Vzhledem k nepřebernému množství typů smluv se především zaměříme na smlouvy týkající se převodu nebo přechodu práv k nemovitým věcem. Naučíme se jak vaše požadavky právně správně ujednat a omezit případná rizika vašeho smluvního vztahu. Také zkontrolujeme vaše vypracované smlouvy.

Seminář je určen pro administrátory smluv a zájemce o smluvní právo.

Program:

1. Smluvní právo – zásady, obecná ujednání, obsah-forma-účinky smluv.

2. Co vždy ujednat – Kupní smlouva pro převod pozemku, Kupní smlouva pro převod stavby, Kupní smlouva pro převod bytové jednotky, Kupní smlouva pro převod družstevního bytu (družstevních práv), Smlouva o smlouvě budoucí kupní týkající se nemovité věci, Nájemní smlouva – nájem bytu, Nájemní smlouva – nájem prostor pro podnikatelskou činnost, Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovité věci, Darovací smlouva pro převod pozemku, Darovací smlouva pro převod stavby, Smlouva o zřízení pozemkové služebnosti stezky a cesty, Smlouva o zřízení předkupního práva k nemovité věci (popř. smlouvy týkající se převodu nebo přechodu práv k věcem movitým – kupní, darovací, nájemní).

3. Rozbor vypracovaných smluv účastníků.

4. Diskuze k vybraným problémovým ujednáním.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Vyhotovení nejrůznějších typů smluv, jejich anonymizace s důrazem na ochranu osobních údajů v soukromoprávních vztazích či znečitelnění pro účely zveřejnění v registru smluv klade vysoké nároky na administrátory, kteří nemají právní vzdělání, a přesto mají vytvořit podmínky pro dosažení cíle smluvního vztahu při nejvyšším možném zajištění právní jistoty zúčastněných stran. Vzhledem k nepřebernému množství typů smluv se především zaměříme na smlouvy týkající se převodu nebo přechodu práv k nemovitým věcem. Naučíme se jak vaše požadavky právně správně ujednat a omezit případná rizika vašeho smluvního vztahu. Také zkontrolujeme vaše vypracované smlouvy.

Seminář je určen pro administrátory smluv a zájemce o smluvní právo.

Program:

1. Smluvní právo – zásady, obecná ujednání, obsah-forma-účinky smluv.

2. Co vždy ujednat – Kupní smlouva pro převod pozemku, Kupní smlouva pro převod stavby, Kupní smlouva pro převod bytové jednotky, Kupní smlouva pro převod družstevního bytu (družstevních práv), Smlouva o smlouvě budoucí kupní týkající se nemovité věci, Nájemní smlouva – nájem bytu, Nájemní smlouva – nájem prostor pro podnikatelskou činnost, Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovité věci, Darovací smlouva pro převod pozemku, Darovací smlouva pro převod stavby, Smlouva o zřízení pozemkové služebnosti stezky a cesty, Smlouva o zřízení předkupního práva k nemovité věci (popř. smlouvy týkající se převodu nebo přechodu práv k věcem movitým – kupní, darovací, nájemní).

3. Rozbor vypracovaných smluv účastníků.

4. Diskuze k vybraným problémovým ujednáním.

Termíny kurzů

12.09.2017

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail:
info@... Zobrazit


Adresa
BRNO, učebna firmy TSM, Cejl 62 (světle zelená budova, vchod dvorním traktem, učebna ve 2. poschodí), BRNO

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 517 333 *** Zobrazit

mobil:
+420 736 216 *** Zobrazit

e-mail:
tsm@... Zobrazit

web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)