DPH u dovozu a vývozu zboží po 1. 7. 2017

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Pracovní seminář k problematice uplatňování DPH při dovozu a vývozu zboží ve vazbě na aplikaci celních předpisů.
Určeno:
Seminář je určen zejména pracovníkům pověřeným uplatňováním DPH ve firmách realizujících dovozy a vývozy zboží případně celním deklarantům, kteří potřebují získat informace o souvislostech celních předpisů a zákona o DPH.
Obsah:
DPH při vývozu zboží:

definice vývozu zboží z pohledu celních předpisů

definice vývozu zboží coby předmětu daně dle zákona o DPH

definice vývozce dle celních předpisů

základ daně při vývozu zboží/statistická hodnota při dovozu zboží

DUZP při vývozu zboží

daňové doklady při vývozu zboží

podmínky pro uplatnění osvobození vývozu od DPH ve vazbě na elektronické celní řízení při vývozu

složitější případy vývozu – vývozy zboží dodávaného do třetí země s montáží nebo instalací, vývozy zboží prodávaného do jiných členských států EU, vývozy zboží propouštěného do režimu vývozu v jiném členském státě EU, umísťování zboží do svobodného pásma nebo skladu apod.

příklady obchodních transakcí

změny, které přinesla novela zákona o DPH obsažená v Zákoně č. 243/2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona a novela zákona o DPH od 1. 7. 2017

diskuse a odpovědi na dotazy účastníků.

DPH při dovozu zboží:

definice dovozu zboží z pohledu celních předpisů

definice dovozu coby předmětu daně dle zákona o DPH

definice deklaranta dle celních předpisů

celní hodnota při dovozu zboží

základ daně při dovozu zboží

datum vzniku povinnosti přiznat DPH při dovozu zboží při běžném postupu celního řízení a při zjednodušených postupech v celním řízení

daňové doklady při dovozu zboží

osvobození dovozu zboží od cla a od DPH

oprava základu daně při dovozu zboží

složitější případy dovozu – dovozy zboží nakupovaného od osob registrovaných k DPH v jiných členských státech EU, dovozy zboží při jeho propuštění do celního režimu „po cestě“ v jiném členském státě EU apod.

příklady obchodních transakcí

diskuse a odpovědi na dotazy účastníků.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Pracovní seminář k problematice uplatňování DPH při dovozu a vývozu zboží ve vazbě na aplikaci celních předpisů.
Určeno:
Seminář je určen zejména pracovníkům pověřeným uplatňováním DPH ve firmách realizujících dovozy a vývozy zboží případně celním deklarantům, kteří potřebují získat informace o souvislostech celních předpisů a zákona o DPH.
Obsah:
DPH při vývozu zboží:

definice vývozu zboží z pohledu celních předpisů

definice vývozu zboží coby předmětu daně dle zákona o DPH

definice vývozce dle celních předpisů

základ daně při vývozu zboží/statistická hodnota při dovozu zboží

DUZP při vývozu zboží

daňové doklady při vývozu zboží

podmínky pro uplatnění osvobození vývozu od DPH ve vazbě na elektronické celní řízení při vývozu

složitější případy vývozu – vývozy zboží dodávaného do třetí země s montáží nebo instalací, vývozy zboží prodávaného do jiných členských států EU, vývozy zboží propouštěného do režimu vývozu v jiném členském státě EU, umísťování zboží do svobodného pásma nebo skladu apod.

příklady obchodních transakcí

změny, které přinesla novela zákona o DPH obsažená v Zákoně č. 243/2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona a novela zákona o DPH od 1. 7. 2017

diskuse a odpovědi na dotazy účastníků.

DPH při dovozu zboží:

definice dovozu zboží z pohledu celních předpisů

definice dovozu coby předmětu daně dle zákona o DPH

definice deklaranta dle celních předpisů

celní hodnota při dovozu zboží

základ daně při dovozu zboží

datum vzniku povinnosti přiznat DPH při dovozu zboží při běžném postupu celního řízení a při zjednodušených postupech v celním řízení

daňové doklady při dovozu zboží

osvobození dovozu zboží od cla a od DPH

oprava základu daně při dovozu zboží

složitější případy dovozu – dovozy zboží nakupovaného od osob registrovaných k DPH v jiných členských státech EU, dovozy zboží při jeho propuštění do celního režimu „po cestě“ v jiném členském státě EU apod.

příklady obchodních transakcí

diskuse a odpovědi na dotazy účastníků.

Termíny kurzů

20.09.2017

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail:
info@... Zobrazit


Adresa
BRNO, učebna firmy TSM, Cejl 62 (světle zelená budova, vchod dvorním traktem, učebna ve 2. poschodí), BRNO

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 517 333 *** Zobrazit

mobil:
+420 736 216 *** Zobrazit

e-mail:
tsm@... Zobrazit

web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)