Pokladna, pokladní doklady v praxi roku 2017

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Vhodné pro pokladní, pracovníky přijímající tržby v hotovosti, vedoucí pracovníky, účetní (pro všechny typy organizací, plátce DPH i neplátce, subjekty EET i ostatní).
Směrnice pro činnost pokladny – podle typu organizace

organizační struktura účetní jednotky

druhy pokladních dokladů

oběh účetních dokladů

podpisové vzory

Způsob vystavování pokladních dokladů a nezbytné náležitosti

podle zákona o účetnictví

podle zákona o DPH – zjednodušení daňové doklady, pojetí daňových dokladů – věrohodnost, neporušenost a čitelnost

pro potřeby účetní jednotky

obchodní listiny podle občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích.

Jak vést pokladní knihu

ruční vedení pokladního deníku, vedení na PC

obraty, zůstatky, protokolární předávání

Valutová pokladna

směny korun na valuty

zálohy na zahraniční pracovní cesty

vyúčtování zahraničních pracovních cest

Účtování pokladních dokladů – příjmových, výdajových, cestovních příkazů, ceniny
Inventarizace, limity hotovosti, bezpečnostní předpisy
Dohoda o hmotné odpovědnosti a další návaznosti na zákoník práce
Vazba pokladny na účetnictví, mzdovou agendu, kumulace funkcí.
Pokladna v daňové evidenci
Zákon o omezení plateb v hotovosti, sankce
Náležitosti dokladů podle dalších předpisů: zákona o ochraně spotřebitele, živnostenského zákona
Zákon o elektronické evidenci tržeb – etapy náběhu EET podle klasifikace NACE – 4 etapy, termíny registrace k EET, FIK, BKP, PKP, evidence běžným způsobem, evidence ve zjednodušeném režimu, prověřování plnění povinností při EET
Nové typy pokladních dokladů podle zákona o EET
Dotazy, diskuse.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Vhodné pro pokladní, pracovníky přijímající tržby v hotovosti, vedoucí pracovníky, účetní (pro všechny typy organizací, plátce DPH i neplátce, subjekty EET i ostatní).
Směrnice pro činnost pokladny – podle typu organizace

organizační struktura účetní jednotky

druhy pokladních dokladů

oběh účetních dokladů

podpisové vzory

Způsob vystavování pokladních dokladů a nezbytné náležitosti

podle zákona o účetnictví

podle zákona o DPH – zjednodušení daňové doklady, pojetí daňových dokladů – věrohodnost, neporušenost a čitelnost

pro potřeby účetní jednotky

obchodní listiny podle občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích.

Jak vést pokladní knihu

ruční vedení pokladního deníku, vedení na PC

obraty, zůstatky, protokolární předávání

Valutová pokladna

směny korun na valuty

zálohy na zahraniční pracovní cesty

vyúčtování zahraničních pracovních cest

Účtování pokladních dokladů – příjmových, výdajových, cestovních příkazů, ceniny
Inventarizace, limity hotovosti, bezpečnostní předpisy
Dohoda o hmotné odpovědnosti a další návaznosti na zákoník práce
Vazba pokladny na účetnictví, mzdovou agendu, kumulace funkcí.
Pokladna v daňové evidenci
Zákon o omezení plateb v hotovosti, sankce
Náležitosti dokladů podle dalších předpisů: zákona o ochraně spotřebitele, živnostenského zákona
Zákon o elektronické evidenci tržeb – etapy náběhu EET podle klasifikace NACE – 4 etapy, termíny registrace k EET, FIK, BKP, PKP, evidence běžným způsobem, evidence ve zjednodušeném režimu, prověřování plnění povinností při EET
Nové typy pokladních dokladů podle zákona o EET
Dotazy, diskuse.

Termíny kurzů

12.09.2017

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail:
info@... Zobrazit


Adresa
BRNO, učebna firmy TSM, Cejl 62 (světle zelená budova, vchod dvorním traktem, učebna ve 2. poschodí), BRNO

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 517 333 *** Zobrazit

mobil:
+420 736 216 *** Zobrazit

e-mail:
tsm@... Zobrazit

web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)