Uzavření daňové evidence OSVČ, daňové přiznání a přehledy k pojištění za rok 2017 a změny pro rok 2018

Základní informace
  • Termín kurzů: 29.01.2018
  • Místo konání: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
  • Cena: 2 892 Kč (2 390 Kč bez DPH)
  • Poznámka k ceně: kód: 1800270 - 2 390 Kč + DPH Základní cena, kód: 180027A - 4 541 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 180027B - 6 453 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 180027C - 8 126 Kč + DPH
  • Organizátor: 1. VOX a.s.
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Odborné veřejnosti, podnikatelům i fyzickým osobám lektorka připomene velké změny v roce 2017 v daních z příjmů (a tedy i dopady do daňové evidence), v zákonu o rezervách, zákonech o pojistném a probere problematické operace zejména s ohledem na uzavření roku.

Velký důraz bude klást na optimalizaci – legální dosažení úspory na dani z příjmů a pojistném. Vyloží nejen teoreticky, ale i na souvislém příkladu, kdy názorně provede propočet mnoha variant zdanění.

Výsledkem pak bude názorná ukázka daňového přiznání a přehledů na pojistné včetně způsobu podání. Na závěr lektorka probere změny v daních z příjmů fyzických osob a pojistném od roku 2018. Dostatečný prostor bude věnován dotazům.

Cílová skupina

Seminář je určen daňové i účetní veřejnosti a podnikatelům – osobám samostatně výdělečně činným.

Obsahová náplň

Přehled změn v dani z příjmů fyzických osob v roce 2017/2018 (dle aktuálního vývoje), například: Daňové zvýhodnění na děti, douplatnění po skončení roku – solidární zvýšení daně, sazby daně – srážková daň dle § 6 nově, možnost dozahrnutí do příjmů (DPP, ostatní malé příjmy) – dopady uplatnění paušálních výdajů, varianty řešení – dopady změny minimální mzdy v zákonu o daních z příjmů – elektronická evidence tržeb, apod.

Uzavření evidence za rok 2017: Obchodní majetek – vymezení, důsledky vložení do obchodního majetku, uplatňování souvisejících výdajů a daňová optimalizace, paušální výdaj na auto – problematické operace (odpisy, leasing, zůstatkové ceny, kursové rozdíly atd.), kontrolní vazby – inventarizace majetku a závazků.

Skutečné výdaje versus výdaje uplatňované paušálem – rozdíly, optimalizace: Přechod mezi nimi navzájem a daňové dopady ve formě zdanění v roce předcházejícím – omezení výdajových paušálů včetně změn v roce 2017/2018 – omezení/neomezení uplatňování slev a daňového zvýhodnění na děti při uplatňování výdajů paušálem včetně změn v roce 2017/2018 (varianty řešení).

Rozdělení základu daně: Rozdělení v rámci smlouvy o sdružení (od roku 2014 smlouvy o společnosti), rozdíl oproti řešení v DPH – rozdělení na spolupracující osoby (včetně rodinného závodu) – porovnání s podnikáním v rámci obchodní korporace (např. s. r. o.) – rozdíly ve zdanění.

Sestavení přiznání k DPFO 2017: Aktuální formuláře – změny oproti roku 2016 – povinnost elektronického podávání, forma podání, změny od roku 2017.

Pojistné na sociální a zdravotní pojištění: Osoby hlavní a vedlejší, rozlišení, dopady – změny v pojistném – vyplnění přehledů na ČSSZ/OSSZ a zdravotní pojišťovny, lhůty podání a placení.

Různé: Odpočty od základu daně, slevy na dani, daňové zvýhodnění na děti včetně změn v roce 2017/2018 – solidární zvýšení daně a jeho změny v roce 2017/2018 – daňová optimalizace a její praktická aplikace – využití legálních možností úspory daně i pojistného – aktuální stanoviska České daňové správy, závěry Koordinačních výborů, judikatura – důraz na nejnovější z posledního roku.

Souvislý a komplexní ilustrativní příklad, který doplní výklad teoretických ustanovení pomocí praktických příkladů a operací k vybraným problematikám, například: Uplatnění zvýhodnění na děti a složitější kombinace – vyčíslení majetkového prospěchu pro účely osvobození bezúplatných příjmů (zápůjčky, výpůjčky, výprosy) – optimalizační propočty rozdělení příjmů na spolupracující osoby a na účastníky smlouvy o společnosti (sdružení) – ukázka propočtu možných variant a výběr nejvýhodnější (úspory na dani z příjmů, úspory na pojistném) – optimalizační propočty uplatnění skutečných výdajů a výdajů paušálem – optimalizační propočty paušálu na pohonné hmoty a parkovné, na daňově odpisy atd. – z vybrané optimální varianty bude předvedeno konkrétní vyplnění daňových přiznání, přehledů na pojistné, a to včetně ukázky elektronického podání prostřednictvím EPO či datových schránek.

Změny od 2018: Vedení daňové evidence a zdanění příjmů fyzických osob – sociální zabezpečení – zdravotní pojištění.

Diskuze a dotazy.

Lektor:
Mgr. Ing. Dagmar Christophová

Termíny kurzů

29.01.2018

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail:
vox@... Zobrazit


Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 226 539 *** Zobrazit

e-mail:
vox@... Zobrazit

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)