Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC a p. o. v roce 2017

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Platná legislativa v r. 2017.

Podmínky poskytovatele dotace, jejich terminologie, rozpočty dotací a soulad s účetními předpisy, povinností poskytovatelů příspěvků z rozpočtu ÚSC, změny v oblasti oprávnění poskytovatelů transferů, připravovaná legislativa

Připravované změny legislativy týkající se kontrol čerpání transferů a odpovědností poskytovatelů dotací.

Změny v účetních předpisech pro účtování transferů a jejich financování

Podmínky pro promíjení odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně – Pokyny GFŘ

Příjemce dotace a DPH.

Průběžné čerpání dotací, jejich účtování, dotace provozní a dotace na pořízení majetku, změny podmínek v průběhu dotace

Dotace a způsob prokazování oprávněných nákladů, podmínky poskytovatele

Účtování dotací provozních i investičních u příjemců dotací, časové rozlišení, dohadné položky.

Pojmy účetní doklady, podmínky průkaznosti účetnictví, oddělené vedení účetnictví dotačních projektů, úhrady dodavatelům

Účtování transferů na pořízení DM, zařazování majetku do užívání a informace o výši transferu, časové rozlišování transferu, transferový podíl a jeho výpočet, změny TP v průběhu evidence majetku,

Výpočet časového rozlišení transferu v případě opravných položek k majetku.

Podmínky výběru dodavatele, zákon o veřejných zakázkách, nabídkové řízení, dokumentace průběhu výběrového řízení, kontrola shody obsahu nabídky a smluvního vztahu uzavřeného s vybraným dodavatelem

Archivace účetních záznamů a jiných podkladů týkajících se dotací.

Udržitelnost projektu, kontroly oprávněnosti čerpání dotací, zákon o kontrole, porušení rozpočtové kázně a její důsledky, odvody dotací, sankce, možnosti prominutí odvodů i sankcí, pokyny MFČR.

Diskuse, dotazy

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Platná legislativa v r. 2017.

Podmínky poskytovatele dotace, jejich terminologie, rozpočty dotací a soulad s účetními předpisy, povinností poskytovatelů příspěvků z rozpočtu ÚSC, změny v oblasti oprávnění poskytovatelů transferů, připravovaná legislativa

Připravované změny legislativy týkající se kontrol čerpání transferů a odpovědností poskytovatelů dotací.

Změny v účetních předpisech pro účtování transferů a jejich financování

Podmínky pro promíjení odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně – Pokyny GFŘ

Příjemce dotace a DPH.

Průběžné čerpání dotací, jejich účtování, dotace provozní a dotace na pořízení majetku, změny podmínek v průběhu dotace

Dotace a způsob prokazování oprávněných nákladů, podmínky poskytovatele

Účtování dotací provozních i investičních u příjemců dotací, časové rozlišení, dohadné položky.

Pojmy účetní doklady, podmínky průkaznosti účetnictví, oddělené vedení účetnictví dotačních projektů, úhrady dodavatelům

Účtování transferů na pořízení DM, zařazování majetku do užívání a informace o výši transferu, časové rozlišování transferu, transferový podíl a jeho výpočet, změny TP v průběhu evidence majetku,

Výpočet časového rozlišení transferu v případě opravných položek k majetku.

Podmínky výběru dodavatele, zákon o veřejných zakázkách, nabídkové řízení, dokumentace průběhu výběrového řízení, kontrola shody obsahu nabídky a smluvního vztahu uzavřeného s vybraným dodavatelem

Archivace účetních záznamů a jiných podkladů týkajících se dotací.

Udržitelnost projektu, kontroly oprávněnosti čerpání dotací, zákon o kontrole, porušení rozpočtové kázně a její důsledky, odvody dotací, sankce, možnosti prominutí odvodů i sankcí, pokyny MFČR.

Diskuse, dotazy

Termíny kurzů

19.09.2017

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail:
info@... Zobrazit


Adresa
PRAHA 1, učebna firmy TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2), PRAHA

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 517 333 *** Zobrazit

mobil:
+420 736 216 *** Zobrazit

e-mail:
tsm@... Zobrazit

web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)