Zákon o registru smluv č. 340/2015 Sb. • praktické zkušenosti s aplikací zákona

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Cíl: Zákon ukládá povinnost uveřejňovat smlouvy velmi širokému okruhu povinných subjektů již od července 2016, ale teprve od července 2017 začaly působit sankce za neuveřejnění smlouvy. Seminář se bude věnovat praktickým zkušenostem s uveřejňováním jednotlivých typů smluv v centrální databázi, a to i s ohledem na novelu zákona, která je v současné době projednávána v parlamentu ČR.

Cílová skupina

Určen pro zaměstnance, kteří mají agendu smluv na starosti a to všech subjektů, kterým zákon ukládá povinnost zveřejňovat smlouvy v registru smluv: státu, územně samosprávným celkům, příspěvkovým organizacím (státním i územně samosprávných celků), veřejným vysokým školám, státním podnikům, zdravotním pojišťovnám, Českému rozhlasu, České televizi, ale třeba i obchodním společnostem, v nichž má stát nebo samospráva většinovou majetkovou účast.

Obsahová náplň

 • Jak se liší povinně uveřejňovaná smlouva od běžných smluv
 • základní definiční vymezení a charakter smluv podle občanského zákoníku
 • odlišnost smlouvy povinně uveřejňované v registru smluv
 • platnost a účinnost smlouvy
 • Okruh povinných subjektů a na koho se zákon vztahuje (reakce na novelu zákona)
 • stát a jeho složky
 • územně samosprávné celky
 • další subjekty a výjimky z pravidel
 • Okruh uveřejňovaných informací
 • jaké smlouvy se uveřejňují
 • jak se určí hodnota plnění nad 50 tisíc Kč
 • právo na informace a jeho hranice
 • ochrana utajovaných informací
 • ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů
 • ochrana obchodního tajemství
 • ochrana informací dle autorského práva
 • další výjimky
 • Uveřejňování smluv v registru a sankce za neuveřejnění smlouvy
 • registr smluv – jeho fungování v prvním roce platnosti
 • způsob uveřejnění smlouvy
 • rozsah uveřejněných informací, (metadata, přílohy smlouvy, dodatek smlouvy)
 • termín a doba uveřejnění
 • následky ne/uveřejnění smlouvy – neúčinnost smlouvy – zrušení smlouvy od počátku a plnění z neplatných smluv
 • oprava uveřejněné smlouvy
 • diskuze – odpovědi na dotazy v průběhu celého semináře

Lektor:
Mgr. Petra BIELINOVÁ

Termíny kurzů

07.09.2017

9.00 - 12.00 hod.

Přihlásit se

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Petra Křemelová
tel:
+420 222 515 *** Zobrazit

mobil:
+420 724 094 *** Zobrazit

e-mail:
kremelova@... Zobrazit


Adresa
Jungmannova 748/30, (Mozarteum), 110 00 Praha 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 222 515 *** Zobrazit

e-mail:
praha@... Zobrazit

web: www.anag.cz

Adresa
ANAG, spol. s r.o.
Jungmannova 30 (Mozarteum), Praha 1 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)