Ostrava - Mariánské Hory

Rodina a její vliv na vývoj osobnosti jedince

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Seminář se zaměřuje na rodinu a její vliv na vývoj osobnosti jedince. Autorka vychází z toho, že rodina je stěžejním (ne však jediným) prvkem, jenž utváří osobnost člověka. Jako významný aspekt při vývoji a formování individuality se na základě provedeného výzkumu ukázaly také tzv. sourozenecké konstelace, tj. zjednodušeně řečeno pořadí narození v rodině. Cílem semináře je tedy seznámit posluchače nejen s problematikou rodiny, jejího vlivu na osobnost, a sourozeneckých konstelací, ale též s konkrétními případy osob narozených v různém pořadí, jejichž životní příběhy dokazují, jak významné je právě pořadí narození.

Lektor: Mgr. Magdaléna Hulová, sociální pracovnice, pedagog volného času a vychovatel, lektor

Rozsah: 4 vyuč. hod Výstupní doklad: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

Cílová skupina

Rodiny s dětmi, školky, školní družiny, školská zařízení

Obsahová náplň

  1. Rodina a její charakteristika, funkce, typy rodin.
  2. Výchova v rodině a aspekty ovlivňující osobnost jedince.
  3. Výchovné styly v rodině.
  4. Rodinné vztahy.
  5. Sourozenecké a rodinné konstelace (charakteristika osobností narozených v různém pořadí/vyskytujících se v různé pozici – prvorozený, prostředně narozený, nejmladší, jedináček).
  6. Ukázky rozhovorů s lidmi narozenými ve výše uvedeném pořadí, resp. pozici.
  7. Vyvození závěrů, shrnutí.
  8. Doporučení pro praxi.
  9. Diskuze, závěr.

Termíny kurzů

Otvírá se podle zájmu.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Martina Smolíková
mobil:
+420 775 791 *** Zobrazit

e-mail:
info@... Zobrazit


Adresa
1. máje 11, 70900 Ostrava

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 775 791 *** Zobrazit

e-mail:
info@... Zobrazit

web: www.vsostrava.com

Adresa
Středisko vzdělávání s.r.o.
1. máje 11, Ostrava - Mariánské Hory Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)