Ostrava - Mariánské Hory

Náměty pro práci s dětmi v oblasti výtvarného a pracovního tvoření

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Cílem semináře je podpořit sdílení zkušeností v oblasti tematického plánování, kolegiální podpora a vzájemná inspirace účastníků. Prostřednictvím video – ukázek získají inspirace pro vlastní práci, nové náměty v oblasti výtvarného tvoření s dětmi. Výtvarný projev je jedním z prostředků poznávání osobnosti dítěte, jeho vývoje, jeho prožitků. Účastníci se seznámí se základními symbolikami, příklady výtvarných projevů dětí a termínem laterální dominance. Získají odkazy na portály, které poskytují velké množství námětů pro práci v oblasti výtvarného a rukodělného tvoření. Bude poskytnut seznam knih pro výtvarné a pracovní tvoření s dětmi, kontakty na možnost nákupu netradičního materiálu, zapojení do výtvarných soutěží a projektů.

Lektor: Bc. Zdeňka Ševčíková

Rozsah: 5 vyuč. hod. Výstup: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

Cílová skupina

Pracovníci ve školských zařízeních, školních družinách, chůvy, rodiny s dětmi.

Obsahová náplň

  1. Symbolika
  2. Výtvarné projevy dětí
  3. Laterální dominance

Termíny kurzů

Otvírá se podle zájmu.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
mobil:
+420 775 791 *** Zobrazit

e-mail:
info@... Zobrazit


Adresa
1. máje 11, 70900 Ostrava - Mariánské Hory

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 775 791 *** Zobrazit

e-mail:
info@... Zobrazit

web: www.vsostrava.com

Adresa
Středisko vzdělávání s.r.o.
1. máje 11, Ostrava - Mariánské Hory Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)