Studium k výkonu specializovaných činností - Koordinace v oblasti ICT

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Prohloubit a rozšířit kompetence absolventa k metodickému vedení ostatních učitelů školy v oblasti účelného využití ICT ve vzdělávacím procesu, tvorby ICT plánu a kvalifikovaného plánování a řízení naplnění standardu ICT služeb.

Cílová skupina

Určeno pro absolventy pedagogických oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.

Vstupním požadavkem na účastníka vzdělávání jsou alespoň dvouletá pedagogická praxe a minimálně základní ICT kompetence.

Podmínku vzdělání a pedagogické praxe lze splňovat až ke konci studia ICT koordinace.

Obsahová náplň

Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů – studium k výkonu specializovaných činností – koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií je určeno učitelům, kteří chtějí vykonávat funkci učitele-metodika informačních a komunikačních technologií.

Studium je zaměřeno na získání kompetencí umožňujících kvalifikované metodické působení v oblasti užití informačních a komunikačních technologií (dále ICT) ve vzdělávacím procesu.

Studium je akreditováno MŠMT a splňuje podmínky §9 vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

Rozsah a forma studia: kombinace prezenční a distanční výuky, 255 hodin celkem, z toho 110 hodin přímé výuky, 46 hodin je věnováno konzultacím v souvislosti s vypracováním závěrečné práce a 5 hodin je určeno na zkoušky. Přímá výuka probíhá blokově formou víkendových akcí. Studium je rozloženo do 3 semestrů.

Termíny kurzů

Otevírá se ročně.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Kamil Nechuta
tel:
+420 545 135 *** Zobrazit

e-mail:
odov.icv@... Zobrazit


Adresa
Zemědělská , 61300 Brno

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 545 135 *** Zobrazit

e-mail:
czv@... Zobrazit

web: www.icv.mendelu.cz/cz

Adresa
Institut celoživotního vzdělávání - Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 5, Brno Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)