Zákon o registru smluv a povinné zveřejňování smluv po 1. 7. 2017

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Tento seminář je určen pro všechny, kteří se potřebují nebo chtějí seznámit s problematikou povinného zveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Od 1. 7. 2017 funguje zákon v tzv. „ostrém provozu“, kdy při nezveřejnění smlouvy nastupuje skutečná sankce – absolutní neplatnost smlouvy a následky s tím spojené.

Cílem semináře je poskytnout účastníkům komplexní přehled o dané problematice a formou praktických příkladů a ukázek usnadnit řádné plnění povinností dle tohoto zákona.

Obsah semináře:

– Zákon č. 340/2015 Sb. – důvody pro jeho přijetí, praktický přínos, aktuální znění zákona ve světle dosavadních novelizací.

– Povinně uveřejňované smlouvy – jak má vypadat smlouva, které smlouvy se povinně zveřejňují v registru smluv a které nikoli, co je písemná forma smlouvy, praktické příklady.

– Povinné subjekty/smluvní strany, kdo smlouvu může zveřejnit a proč je výhodné být zveřejňující smluvní stranou.

– Výjimky z povinnosti uveřejnit smlouvu (personální, obsahové, ochrana osobních údajů a obch. tajemství).

– Myšlenková konstrukce při rozhodování, zda konkrétní smlouva (ne)naplňuje znaky povinně zveřejňované smlouvy dle zákona o registru smluv a (ne)musí být zveřejněna v registru.

– Praktický postup při uveřejňování smlouvy v registru smluv (kdo zveřejňuje, formát smlouvy, metadata, znečitelnění některých údajů, jak provést případné opravy).

– Doporučená ujednání ve smlouvě z hlediska zákona o registru smluv.

– Následky neuveřejnění – absolutní neplatnost smlouvy.

– Řešení povinného uveřejňování téže smlouvy dle více právních předpisů současně (např. dle zákona o zadávání veř. zakázek) – je třeba zveřejňovat duplicitně?

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Tento seminář je určen pro všechny, kteří se potřebují nebo chtějí seznámit s problematikou povinného zveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Od 1. 7. 2017 funguje zákon v tzv. „ostrém provozu“, kdy při nezveřejnění smlouvy nastupuje skutečná sankce – absolutní neplatnost smlouvy a následky s tím spojené.

Cílem semináře je poskytnout účastníkům komplexní přehled o dané problematice a formou praktických příkladů a ukázek usnadnit řádné plnění povinností dle tohoto zákona.

Obsah semináře:

– Zákon č. 340/2015 Sb. – důvody pro jeho přijetí, praktický přínos, aktuální znění zákona ve světle dosavadních novelizací.

– Povinně uveřejňované smlouvy – jak má vypadat smlouva, které smlouvy se povinně zveřejňují v registru smluv a které nikoli, co je písemná forma smlouvy, praktické příklady.

– Povinné subjekty/smluvní strany, kdo smlouvu může zveřejnit a proč je výhodné být zveřejňující smluvní stranou.

– Výjimky z povinnosti uveřejnit smlouvu (personální, obsahové, ochrana osobních údajů a obch. tajemství).

– Myšlenková konstrukce při rozhodování, zda konkrétní smlouva (ne)naplňuje znaky povinně zveřejňované smlouvy dle zákona o registru smluv a (ne)musí být zveřejněna v registru.

– Praktický postup při uveřejňování smlouvy v registru smluv (kdo zveřejňuje, formát smlouvy, metadata, znečitelnění některých údajů, jak provést případné opravy).

– Doporučená ujednání ve smlouvě z hlediska zákona o registru smluv.

– Následky neuveřejnění – absolutní neplatnost smlouvy.

– Řešení povinného uveřejňování téže smlouvy dle více právních předpisů současně (např. dle zákona o zadávání veř. zakázek) – je třeba zveřejňovat duplicitně?

Termíny kurzů

13.03.2018

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail:
info@... Zobrazit


Adresa
BRNO, učebna firmy TSM, Cejl 62 (světle zelená budova, vchod dvorním traktem, učebna ve 2. poschodí), BRNO

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 517 333 *** Zobrazit

mobil:
+420 736 216 *** Zobrazit

e-mail:
tsm@... Zobrazit

web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)