GDPR - Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

25. 5. 2018 je přelomové datum v ochraně osobních údajů jednotlivců – v tento den totiž nabývá účinnosti Nařízení EU 2016/679 (General Data Protection Regulation neboli Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které vzhledem ke stávajícímu zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, výrazně mění situaci – jeho cílem je hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, a proto zavádí řadu nových, přísnějších povinností, jejichž nesplnění sankcionuje skutečně vysokými finančními pokutami.
Tento seminář je určen pro všechny, kteří zpracovávají nebo hodlají zpracovávat osobní údaje třetích osob – ať už v rámci firmy, veřejné instituce nebo jako jednotlivci, kteří zacházejí s osobními údaji zaměstnanců, zákazníků, klientů či dodavatelů – a chtějí být předem připraveni, aby pak nebyli překvapeni. Cílem semináře je poskytnout účastníkům komplexní přehled o dané problematice a formou praktických příkladů usnadnit řádné plnění povinností dle tohoto nařízení.
Obsah semináře:

Právní stav na poli ochrany osobních údajů – dosavadní zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, versus nové Nařízení EU 2016/679 (GDPR) + Směrnice 2016/680. Důvody pro přijetí, aplikovatelnost v právním řádu ČR.

Co je GDPR a co upravuje – co je považováno za osobní údaj fyzické osoby, zvláštní kategorie osobních údajů, pojem zpracování osobních údajů.

Správce, zpracovatel, subjekt osobních údajů a jejich povinnosti a práva.

Principy GDPR.

Každé zpracování osobních údajů musí mít právní základ. Souhlas subjektu údajů se zpracováním údajů, jeho udělení a odvolání. Zpracování osobních údajů bez souhlasu subjektu údajů.

Jaká práva dává GDPR občanům = subjektům osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů.

Jaké povinnosti GDPR ukládá institucím a firmám. Povinnost informovat občany o zpracování jejich osobních údajů, mít schválené postupy uchování a mazání osobních údajů a náležitého zabezpečení osobních údajů, povinnost hlášení incidentů, posuzování vlivu na ochranu údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO), jeho postavení a úkoly – kdy musí být povinně jmenován (mj. u orgánů veřejné moci vyjma soudů).

Dohled nad plněním povinností dle GDPR – Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) a Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (EDPB). Jednotná výše sankcí v rámci celé EU.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

25. 5. 2018 je přelomové datum v ochraně osobních údajů jednotlivců – v tento den totiž nabývá účinnosti Nařízení EU 2016/679 (General Data Protection Regulation neboli Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které vzhledem ke stávajícímu zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, výrazně mění situaci – jeho cílem je hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, a proto zavádí řadu nových, přísnějších povinností, jejichž nesplnění sankcionuje skutečně vysokými finančními pokutami.
Tento seminář je určen pro všechny, kteří zpracovávají nebo hodlají zpracovávat osobní údaje třetích osob – ať už v rámci firmy, veřejné instituce nebo jako jednotlivci, kteří zacházejí s osobními údaji zaměstnanců, zákazníků, klientů či dodavatelů – a chtějí být předem připraveni, aby pak nebyli překvapeni. Cílem semináře je poskytnout účastníkům komplexní přehled o dané problematice a formou praktických příkladů usnadnit řádné plnění povinností dle tohoto nařízení.
Obsah semináře:

Právní stav na poli ochrany osobních údajů – dosavadní zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, versus nové Nařízení EU 2016/679 (GDPR) + Směrnice 2016/680. Důvody pro přijetí, aplikovatelnost v právním řádu ČR.

Co je GDPR a co upravuje – co je považováno za osobní údaj fyzické osoby, zvláštní kategorie osobních údajů, pojem zpracování osobních údajů.

Správce, zpracovatel, subjekt osobních údajů a jejich povinnosti a práva.

Principy GDPR.

Každé zpracování osobních údajů musí mít právní základ. Souhlas subjektu údajů se zpracováním údajů, jeho udělení a odvolání. Zpracování osobních údajů bez souhlasu subjektu údajů.

Jaká práva dává GDPR občanům = subjektům osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů.

Jaké povinnosti GDPR ukládá institucím a firmám. Povinnost informovat občany o zpracování jejich osobních údajů, mít schválené postupy uchování a mazání osobních údajů a náležitého zabezpečení osobních údajů, povinnost hlášení incidentů, posuzování vlivu na ochranu údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO), jeho postavení a úkoly – kdy musí být povinně jmenován (mj. u orgánů veřejné moci vyjma soudů).

Dohled nad plněním povinností dle GDPR – Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) a Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (EDPB). Jednotná výše sankcí v rámci celé EU.

Termíny kurzů

22.05.2018

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail:
info@... Zobrazit


Adresa
OSTRAVA, budova HOMOLA (Severomoravský vzdělávací institut) - šedozelená budova naproti tramvajové zastávky Osada Míru, Vratimovská 624/11, Ostrava - Kunčičky, salonek, OSTRAVA

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 517 333 *** Zobrazit

mobil:
+420 736 216 *** Zobrazit

e-mail:
tsm@... Zobrazit

web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)