Aktuality ve mzdové účtárně - novinky a změny v roce 2018

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Pracovněprávní oblast: pravidla při uzavírání pracovněprávních vztahů, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, vydávání zápočtových listů, zvýšení minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy, změny v odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Povinnost zajištění pracovnělékařských služeb, smluvní lékař, vstupní prohlídka.
Nemocenské pojištění: dávky nemocenského pojištění – nemocenské, ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství – podmínky pro vznik nároku, nové redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek, změny ve výši nemocenských dávek, nová dávka nemocenského pojištění – otcovská poporodní péče. Rozdíly mezi zaměstnáním malého rozsahu a zaměstnáním s tzv. obvyklou účastí, změny v oznamovacích povinnostech zaměstnavatele.
Důchodové pojištění: druhy důchodů, podmínky pro jejich přiznání, valorizace důchodů, změny v podmínkách rozhodných pro přiznání sirotčích důchodů. Povinnosti zaměstnavatele v důchodovém pojištění, uzavírání evidenčních listů důchodového pojištění.
Zdravotní pojištění: minimální vyměřovací základ, příjmy zahrnované do vyměřovacího základu, povinnost zaměstnavatele provádět doplatek do minima. Kategorie osob, za které je plátcem pojistného stát – prokazování. Zrušení maximálního vyměřovacího základu. Změna zdravotní pojišťovny. Další povinnosti zaměstnavatele ve zdravotním pojištění.
Zdaňování příjmů: průměrná mzda pro rok 2018, její význam ve zdaňování mezd. Tiskopis „Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti“- nový vzor platný pro rok 2018, učinění prohlášení písemně nebo elektronicky. Zdaňování příjmů plynoucích na základě dohody o provedení práce, nové uplatnění tzv. „srážkové daně“ u dalších příjmů ze závislé činnosti. Další zvýšení daňového zvýhodnění v roce 2018. Vliv minimální mzdy na poskytování daňového bonusu. Změny při uplatňování slev na dani u poživatelů invalidních důchodů a držitelů ZTP/P.
Srážky ze mzdy, exekuce: změna v nařízení vlády č. 595/2006 Sb., „o nezabavitelných částkách“ – nové nezabavitelné částky platné pro rok 2018, jejich použití. Kdy lze ze mzdy (platu) srážet i bez souhlasu zaměstnance. Okruh příjmů, z nichž se srážky provádějí. Nová judikatura týkající se srážek ze mzdy – daňové bonusy, odstupné.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Pracovněprávní oblast: pravidla při uzavírání pracovněprávních vztahů, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, vydávání zápočtových listů, zvýšení minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy, změny v odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Povinnost zajištění pracovnělékařských služeb, smluvní lékař, vstupní prohlídka.
Nemocenské pojištění: dávky nemocenského pojištění – nemocenské, ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství – podmínky pro vznik nároku, nové redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek, změny ve výši nemocenských dávek, nová dávka nemocenského pojištění – otcovská poporodní péče. Rozdíly mezi zaměstnáním malého rozsahu a zaměstnáním s tzv. obvyklou účastí, změny v oznamovacích povinnostech zaměstnavatele.
Důchodové pojištění: druhy důchodů, podmínky pro jejich přiznání, valorizace důchodů, změny v podmínkách rozhodných pro přiznání sirotčích důchodů. Povinnosti zaměstnavatele v důchodovém pojištění, uzavírání evidenčních listů důchodového pojištění.
Zdravotní pojištění: minimální vyměřovací základ, příjmy zahrnované do vyměřovacího základu, povinnost zaměstnavatele provádět doplatek do minima. Kategorie osob, za které je plátcem pojistného stát – prokazování. Zrušení maximálního vyměřovacího základu. Změna zdravotní pojišťovny. Další povinnosti zaměstnavatele ve zdravotním pojištění.
Zdaňování příjmů: průměrná mzda pro rok 2018, její význam ve zdaňování mezd. Tiskopis „Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti“- nový vzor platný pro rok 2018, učinění prohlášení písemně nebo elektronicky. Zdaňování příjmů plynoucích na základě dohody o provedení práce, nové uplatnění tzv. „srážkové daně“ u dalších příjmů ze závislé činnosti. Další zvýšení daňového zvýhodnění v roce 2018. Vliv minimální mzdy na poskytování daňového bonusu. Změny při uplatňování slev na dani u poživatelů invalidních důchodů a držitelů ZTP/P.
Srážky ze mzdy, exekuce: změna v nařízení vlády č. 595/2006 Sb., „o nezabavitelných částkách“ – nové nezabavitelné částky platné pro rok 2018, jejich použití. Kdy lze ze mzdy (platu) srážet i bez souhlasu zaměstnance. Okruh příjmů, z nichž se srážky provádějí. Nová judikatura týkající se srážek ze mzdy – daňové bonusy, odstupné.

Termíny kurzů

21.03.2018

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail:
info@... Zobrazit


Adresa
PRAHA 1, učebna firmy TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2), PRAHA

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 517 333 *** Zobrazit

mobil:
+420 736 216 *** Zobrazit

e-mail:
tsm@... Zobrazit

web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)