PREDSTAVENIE POŽIADAVIEK NOVEJ NORMY ISO 45001 NA SYSTÉMY MANAŽÉRSTVA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Cieľom školenia bude vysvetliť účastníkom, ako má byť implementovaný systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, aby organizácia splnila požiadavky normy ISO 45001. Účastníci sa dozvedia, ako chápať jednotlivé požiadavky a vhodne ich implementovať v organizácii zohľadnením už zavedených inštitútov a nástrojov požadovaných našou BOZP legislatívou a teda úspešne zvládnuť v budúcnosti certifikáciu podľa normy ISO 45001. Zámerom tvorcov tohto školenia pritom nie je len interpretovať požiadavky opísané v návrhu normy, ale tiež objasniť zámery a očakávané efekty z implementácie normy – teda v čom sa majú firmy posunúť dopredu v oblasti BOZP oproti súčasnému prístupu. Tieto poznatky vyplynuli hlavne z diskusií a odborných príspevkov publikovaných po zasadaniach komisie ISO/PC 283 a pri schvaľovaní jednotlivých verzií ISO 45001 počas celého vývoja tejto normy.

Cílová skupina

Tréning je určený všetkým záujemcom, ktorí sa chcú podrobne oboznámiť s požiadavkami novej normy ISO 45001:2018 pre oblasť komplexného manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Obsahová náplň

Predmetné školenie je zamerané na objasnenie štruktúry normy, ako aj jednotlivých jej požiadaviek. Okrem toho budú počas školenia prezentované poznatky a východiská použité pri tvorbe normy, ktoré boli za posledných 5 rokov publikované. Ďalej počas školenia porovnáme novú normu so štandardom OHSAS 18001:2007, ktorý sa najčastejšie využíval pri certifikácii týchto systémov doposiaľ. Norma bola kreovaná s využitím Prílohy SL, ktorá už bola aplikovaná aj pri tvorbe ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO/IEC 27001:2013 a má teda zabezpečiť rovnakú štruktúru článkov ako majú citované normy. Okrem toho sa samozrejme využili pri tvorbe novej normy požiadavky uvedené v OHSAS 18001, ako aj poznatky o jej aplikácii v praxi od roku 1999, kedy vyšla jej prvá verzia.

Lektor:
RNDr. Daniel Helfer

Typ a platnost osvědčení:
osvedčenie s neobmedzenou platnosťou

Termíny kurzů

26.10.2018

v čase od 08:00 do 16:00

Přihlásit se

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Jana Svitačová
mobil:
+421 905 866 *** Zobrazit

e-mail:
skolenia@... Zobrazit


Adresa
ASTRAIA® Certification, s.r.o., Mostná 11, Nitra, Nitra

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+421 37/772 21 *** Zobrazit

e-mail:
astraia@... Zobrazit

web: www.astraia.sk

Adresa
ASTRAIA® Certification, s.r.o.
Mostná 11, Nitra Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)