Emoce a projekty aneb Excelentní týmová spolupráce

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Proč zvolit tento program

 • Využít emoce u sebe i v týmu – zlepšit „tah na branku“ a mít dostatek energie.
 • Mít více osobního vlivu a osobní odpovědnosti za emoční klima – a tím vytvářet příznivé podmínky spolupráce.
 • Zralým způsobem řešit konflikt potřeb a uvolnit veškerou energii z pasivity a obrany ke spolupráci a výkonu.
 

Komu je určen

 • Všem manažerům, projektovým manažerům a vedoucím týmů, kteří chtějí dosáhnout u členů všech svých týmů skutečného převzetí odpovědnosti – za svoji práci, projekty, úkoly a také za vlastní emoční projevy a chování. 
 • Všem zájemcům o nejnovější poznatky z oblasti emočně sociálních kompetencí – včetně praktického cvičení technik negativní i pozitivní zpětné vazby. 
 • Doporučeno rovněž pro certifikaci IPMA® a PMI® pro všechny certifikační stupně a jako součást recertifikačního vzdělávání.

Témata

 • Poznat princip sebevedení a vedení
 • Pochopení mechaniky emocí a jejich vlivů na výkon
 • Umění řídit emoční reaktivitu a energii u sebe i v týmu
 • Poznání konfliktů potřeb; princip obrany a růstu 
 • Poznání principů dozrávání osobnosti
 

Možná nevíte, že…

Emoce a skryté egoické postoje výrazným způsobem ovlivňují spolupráci a vytvářejí umělé, neviditelné bariéry ve společném dosahování cílů.  Negativní myšlení lidí blokuje jejich tvořivé schopnosti. Uvolněte tento potenciál! A navíc: osvědčení o absolvování kurzu můžete využít k prokázání povinné části přípravy pro certifikaci a recertifikaci IPMA® i PMI®.

Jak program probíhá?

Co budeme společně dělat? Jednotlivá témata mají vzájemnou provázanost, která podporuje pochopení a užití. Budeme procházet dávkovaným učením, které bude obsahovat tyto fáze:
 • Uvědomění si vlastních postojů a vlastního myšlení.
 • Výsledky zkoumání budeme sdílet a tím se obohacovat.
 • Poznávání nového – vždy k danému tématu dostanete nejnovější poznatky neurověd a biologie člověka s praktickými příklady. 
 • Aplikace do praxe – všechny poznané principy budeme zasazovat do vašeho praktického využití a v závěru si nastavíte plán osobního rozvoje.
 

Cílová skupina

Emočně-sociální vlivy ovlivňují vaši spolupráci v týmech více než cokoli jiného.

Termíny kurzů

08.04.2019 - 09.04.2019

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Mgr. Šárka Pojerová
mobil:
+420 603 711 *** Zobrazit

e-mail:
sarka.pojerova@... Zobrazit


Adresa
Vítězné náměstí 2, 160 00, Praha 6 – Dejvice, Praha

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 603 711 *** Zobrazit

mobil:
+420 603 711 *** Zobrazit

e-mail:
sarka.pojerova@... Zobrazit

web: www.ShineLeadership.cz

Adresa
Shine Leadership s.r.o.
Suchdolská 1273/3, Praha 6 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)