Implementace nařízení GDPR prakticky (svépomocí)

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Cílem školení je naučit účastníky školení zahájit implementaci požadavků GDPR vytvořením hrubé mapy zpracování osobních údajů a dále pak identifikovat a popsat jednotlivá zpracování osobních údajů (správně identifikovat zejména účel zpracování, právní titul a další položky dokumentace zpracování). Toto školení navazuje na školení „GDPR – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“, ve kterém se posluchači seznámili s celou problematikou GDPR, tak jak je uvedena v nařízení GDPR a kde získali základní orientaci v problematice ochrany osobních údajů a schopnost analyzovat a identifikovat jejich podstatné momenty z hlediska nové právní úpravy na ochranu osobních údajů.

Cílová skupina

Školení je určeno pracovníkům zodpovědným za soulad s ochranou osobních dat a řízením systémů ochrany dat. Správcům osobních údajů, pověřencům pro ochranu osobních údajů, manažerům a pracovníkům pověřeným identifikací zpracování osobních údajů a vedením dokumentace zpracování osobních údajů.

Obsahová náplň

Opakování základních pojmů a definice osobního údaje, principů zpracování a podmínek zákonnosti zpracování osobních údajů. Příprava implementace GDPR ve 4 krocích – základní informace o přípravě postupu implementace požadavků GDPR. 1. krok – vytvoření hrubé mapy zpracování osobních údajů, včetně praktického cvičení s vytvořením mapy zpracování osobních údajů dle zadaných podkladů zpracování osobních údajů fiktivní firmy. 2. krok – správa a klasifikace jednotlivých zpracování osobních údajů – určení účelu zpracování osobních údajů, včetně praktického cvičení se stanovením účelu zpracování a právního titulu zpracování vytvořeného dle zadaných podkladů zpracování osobních údajů fiktivní firmy. Ochrana osobních údajů při zabezpečování BOZP, personalistice a při pracovních činnostech s příklady různých zpracování osobních údajů v jednotlivých oblastech a jejich zabezpečením. Praktické cvičení – vytvoření záznamu o zpracování osobních údajů dle podkladů zpracování fiktivní firmy.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Zákaznické centrum Gradua-CEGOS
tel:
+420 226 006 *** Zobrazit

e-mail:
gradua@... Zobrazit


O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 226 006 *** Zobrazit

mobil:
+420 725 531 *** Zobrazit

e-mail:
gradua@... Zobrazit

web: www.gradua.cz

Adresa
Gradua-CEGOS, s.r.o.
Karlovo nám. 7, Praha 2 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)