Archivnictví a spisová služba - jak správně nakládat s digitálními i listinnými dokumenty podle vyhlášky o spisové službě a novely archivního zákona

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Cílem vzdělávacího programu je seznámit vedoucí úředníky a úředníky, jak správně vést archivnictví a spisovou službu v souladu s platným zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími vyhláškami.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Cílové skupiny získají informace o nových právních předpisech v oblasti vedení spisové služby, tvorbě a obsahu spisových řádů a skartačních plánů, jakož si i prohloubí organizační a pracovní návyky související se správným administrativním chodem organizace – tedy s přijímáním, evidencí, oběhem, vyřizováním, podepisováním, odesíláním, ukládáním a vyřazováním dokumentů podle příslušných zákonů, vyhlášek a metodických pokynů příslušných ministerstev.

Obsahová náplň

 • Základní charakteristika zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších platných předpisů. Rozbor prováděcích vyhlášek č. 645/2004 Sb. a č. 259/2012 Sb., ve znění pozdějších změn ve vyhláškách č. 283/2014 Sb. a č. 111/2019 Sb.
 • Spisová služba, její smysl a poslání, předmět spisové služby.
 • Spisový řád jako vnitřní směrnice organizace, jeho tvorba a používání.
 • Organizace práce s dokumenty ve veřejné správě:
  • příjem, třídění, označování a evidence dokumentů;
  • oběh, vyřizování, podepisování a odesílání dokumentů;
  • podací deník;
  • elektronické systémy spisové služby;
  • práce s elektronickými dokumenty, jejich evidence, vyřizování, uchovávání;
  • jednoznačný identifikátor, metadata apod.
 • Ukládání a vyřazování dokumentů:
  • Funkce, způsoby a organizace ukládání a vyřazování dokumentů ve veřejné správě jak listinných, tak i digitálních.
  • Spisový a skartační plán, jeho tvorba a použití.
  • Příruční registratura.
  • Spisovna, kritéria pro vytvoření a provozování spisovny.
  • Elektronická spisovna – součást systému ESSL.
  • Archivní kniha.
  • Vyřazování dokumentů – skartační řízení listinných dokumentů;
  • elektronická skartace.
  • Skartační řízení – skartační návrh, skartační seznamy;
   • skartační protokol, předávání dokumentů do archivů;
   • správná likvidace dokumentů typu „S“.
  • Elektronická skartace – vytváření sip balíčků;
   • předávání dokumentů do Národního digitálního archivu.
 • Spisová rozluka.
 • Vedení spisové služby v mimořádných situacích.

Termíny kurzů

22.09.2020

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ludmila Novotná
mobil:
+420 603 717 *** Zobrazit

e-mail:
novotna@... Zobrazit


Adresa
Hotel SLAVIA, Solniční 243/17, 602 00 Brno

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 603 717 *** Zobrazit

e-mail:
novotna@... Zobrazit

web: www.profesim.cz

Adresa
Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM
Manerov 73, Bohdalice Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)