Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Cílem semináře je seznámit účastníky se zákonem č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpsisů, s novelizací zákona a aktuální judikatury – dopady novelizace občanského zákoníku do právní úpravy pozemních komunikací.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Právní úprava pozemních komunikací se zaměřením na přímou aplikaci poznatků při vedení správního řízení vedeného ve věci účelových a místních komunikací a správních deliktů v této oblasti, poslední novelizace zákona a aktuální judikatura – dopady novelizace občanského zákoníku do právní úpravy pozemních komunikací.

► Kategorizace a zatřídění místních komunikací a změny jejich statutu. – Pozemní komunikace jako stavba. – Vydání rozhodnutí o zařazení pozemní komunikace do kategorie místní komunikace – praktická aplikace.

► Místní komunikace: – jejich vznik; – evidence; – vlastnictví a práva a povinnosti jejich vlastníků; – právní spory spojené s místními komunikacemi.

► Místní komunikace: – řízení o zřízení věcného břemene pro stavbu místní komunikace, – vyvlastňovací řízení pro budoucí stavbu místní komunikace.

► Účelové komunikace: – jejich právní status, – vznik, – evidence, – vlastnictví a práva a povinnosti jejich vlastníků.

► Účelové komunikace – správní řízení vedená ve věci účelových komunikací.

► Výkon státního odborného dozoru.

► Postup při projednávání přestupků a jiných správních deliktů – aplikace zákona o přestupcích a správního řádu. – Specifika dokazování. – Formální náležitosti rozhodnutí. – Materiální stránka rozhodnutí. – Zkušenosti ze soudního přezkumu. – Vydání rozhodnutí v řízení o přestupku – praktická aplikace. – Judikatura.

Termíny kurzů

28.03.2019

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ludmila Novotná
mobil:
+420 603 717 *** Zobrazit

e-mail:
novotna@... Zobrazit


Adresa
Regionální centrum Jeremenkova 40b, 779 00 Olomouc

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 603 717 *** Zobrazit

e-mail:
novotna@... Zobrazit

web: www.profesim.cz

Adresa
Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM
Manerov 73, Bohdalice Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)