Obec v roli zřizovatele příspěvkové organizace

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

1. Právní rámec

 • zákon o obcích
 • zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zákon o finanční kontrole
 • kontrolní řád

2. Kompetence rady a zastupitelstva
3. Zřizovací listina

 • hlavní a doplňková činnost
 • majetek vlastní a svěřený
 • změny zřizovací listiny

4. Zápis do obchodního rejstříku a do Rejstříku škol a školských zařízení
5. Předchozí souhlas zřizovatele k vybraným operacím

 • tvorba a použití peněžních fondů, převody mezi fondy
 • nákup na leasing a na splátky
 • přijímání darů a dědictví do vlastnictví organizace.

6. Účetní závěrka a rozdělení hospodářského výsledku

 • podklady pro schvalování účetní závěrky
 • inventarizační zpráva
 • rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

7. Rozpočet a rozpočtový výhled příspěvkové organizace

 • rozpočet
 • rozpočtový výhled
 • rozpočtová kázeň

8. Veřejnosprávní kontrola

 • administrativní kontrola
 • kontrola na místě
 • roční zpráva

Seminář je určen především pro zaměstnance obcí a měst, kteří se podílejí na financování, metodickém vedení a kontrole příspěvkových organizací. Základní listinou, která definuje činnost příspěvkové organizace, je zřizovací listina. Pokud je dobře formulovaná, tak usnadňuje vzájemnou komunikaci zřizovatele s organizací a jednoznačně řeší nakládání s majetkem a přijímání darů. Zřizovací listině bude proto věnována velká pozornost. Účastníci semináře budou rovněž upozorněni na klíčové úkony, ke kterým příspěvková organizace musí mít (anebo měla by mít) předchozí souhlas zřizovatele. Stranou pozornosti nezůstane ani naplňování dalších důležitých pravomocí zřizovatele, jako je schvalování účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku do fondů, schvalování rozpočtu a související poskytování příspěvku na provoz, případně investičního příspěvku. Seminář završí výklad o kontrole příspěvkových organizací ze strany zřizovatele, o jejich formách, náplni a organizačním zajištění.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

1. Právní rámec

 • zákon o obcích
 • zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zákon o finanční kontrole
 • kontrolní řád

2. Kompetence rady a zastupitelstva
3. Zřizovací listina

 • hlavní a doplňková činnost
 • majetek vlastní a svěřený
 • změny zřizovací listiny

4. Zápis do obchodního rejstříku a do Rejstříku škol a školských zařízení
5. Předchozí souhlas zřizovatele k vybraným operacím

 • tvorba a použití peněžních fondů, převody mezi fondy
 • nákup na leasing a na splátky
 • přijímání darů a dědictví do vlastnictví organizace.

6. Účetní závěrka a rozdělení hospodářského výsledku

 • podklady pro schvalování účetní závěrky
 • inventarizační zpráva
 • rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

7. Rozpočet a rozpočtový výhled příspěvkové organizace

 • rozpočet
 • rozpočtový výhled
 • rozpočtová kázeň

8. Veřejnosprávní kontrola

 • administrativní kontrola
 • kontrola na místě
 • roční zpráva

Seminář je určen především pro zaměstnance obcí a měst, kteří se podílejí na financování, metodickém vedení a kontrole příspěvkových organizací. Základní listinou, která definuje činnost příspěvkové organizace, je zřizovací listina. Pokud je dobře formulovaná, tak usnadňuje vzájemnou komunikaci zřizovatele s organizací a jednoznačně řeší nakládání s majetkem a přijímání darů. Zřizovací listině bude proto věnována velká pozornost. Účastníci semináře budou rovněž upozorněni na klíčové úkony, ke kterým příspěvková organizace musí mít (anebo měla by mít) předchozí souhlas zřizovatele. Stranou pozornosti nezůstane ani naplňování dalších důležitých pravomocí zřizovatele, jako je schvalování účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku do fondů, schvalování rozpočtu a související poskytování příspěvku na provoz, případně investičního příspěvku. Seminář završí výklad o kontrole příspěvkových organizací ze strany zřizovatele, o jejich formách, náplni a organizačním zajištění.

Termíny kurzů

02.05.2018

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail:
info@... Zobrazit


Adresa
PRAHA 1, učebna firmy TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2), PRAHA

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 517 333 *** Zobrazit

mobil:
+420 736 216 *** Zobrazit

e-mail:
tsm@... Zobrazit

web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)