Ostrava - Mariánské Hory

Úvod do dětské psychoterapie a poradenství

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Cílem semináře je uvést posluchače do základů problematiky dětské psychoterapie a poradenství. Seminář umožňuje nahlédnout do dětské terapie jako procesu, jeho jednotlivých fází; seznamuje s vybranými diagnosticko terapeutickými metodami, především s hrou či pracovními listy, jež umožní lépe poznat dítě a jeho problém, vč. sebepojetí. Nelze opomenout ani rizika, s nimiž se v rámci procesu terapie můžeme setkat, tj. přenos a odpor. Věnovat se budeme též vztahu rodina – dítě, resp. tomu, co vše má v rámci rodiny vliv na chování a jednání dítěte.

Lektor: Mgr. Magdaléna Hulová, sociální pracovnice, pedagog volného času a vychovatel, lektor

Rozsah: 4 vyuč. hod. Výstupní doklad: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

Cílová skupina

Profesionální chůvy, rodiny s dětmi, pracovníci v sociálních službách, atd.

Obsahová náplň

1. Dětská psychoterapie a poradenství – úvod

 • Definice, význam a základní cíle dětské psychoterapie a poradenství
 • Vlastnosti dětského terapeuta
 • Vztah mezi dítětem a terapeutem, riziko přenosu
 • Rodina a dítě/dítě a rodina?

2. Charakteristika rodiny

 • Vliv rodiny na chování a jednání dítěte (z hlediska historie rodiny, kultury, vývojových změn, vnějších událostí)
 • Proces dětské terapie

3. Proces dětské terapie od začátku do konce

 • Jak u dítěte dochází k terapeutické změně
 • Odpor a přenos
 • Vybrané metody dětské diagnostiky a terapie

4. Terapie hrou

 • Ukázka diagnostické-terapeutických pracovních listů
 • Závěr

Termíny kurzů

11.09.2020

Výuka: Pá (15:30-18:45)

Přihlásit se

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
mobil:
+420 775 791 *** Zobrazit

e-mail:
info@... Zobrazit


Adresa
1. máje 11, 70900 Ostrava

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 775 791 *** Zobrazit

e-mail:
info@... Zobrazit

web: www.vsostrava.com

Adresa
Středisko vzdělávání s.r.o.
1. máje 11, Ostrava - Mariánské Hory Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)