Efektívny audit dodávateľov

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Účastníci kurzu získajú spôsobilosť a praktickú skúsenosť pre vykonávanie efektívnych auditov dodávateľov a externých auditov vo všeobecnosti. Zoznámia sa so systémom vykonávania efektívnych auditov založených na posúdení vykonávaných procesov a činností a na posúdení súvisiacich rizík a možných strát. Účastníci si prakticky vyskúšajú prípravu a vykonávanie takého auditu založeného na procesnom a rizikovom prístupe. Budú schopní posúdiť hrozby a riziká, ktoré im od dodávateľa hrozia, určiť ich závažnosť a budú schopní navrhnúť následné opatrenia na elimináciu týchto hrozieb, rizík a strát.

Cílová skupina

Pre všetkých audítorov (nie je však podmienkou, aby účastník bol audítorom), ktorí chcú získať, alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu a spôsobilosť pre efektívne vykonávanie auditov dodávateľa a externých auditov.

Obsahová náplň

 • Účel vykonávania auditov dodávateľov a externých auditov
 • Definovanie požiadaviek, rozsahu a kritérií auditu
 • Príprava a naplánovanie auditu
 • Preskúmanie dokumentácie a úvodná návšteva
 • Zostavenie programu auditu
 • Účelnosť použitia kontrolného zoznamu otázok
 • Metódy vykonania auditu, spôsoby kladenia otázok, psychologické aspekty rozhovorov so zamestnancami dodávateľa
 • Formulácia a kategorizácia zistení auditu, rizikový prístup k zisteniam
 • Risk management ako súčasť auditu
 • Overovanie prijatých náprav a nápravných činností na zistenia
 • Dokumentovanie výsledkov auditu, správa z auditu
 • Úloha a prínos externého audítora
 • Skúsenosti pre efektívne vykonávanie auditu
 • Psychologické aspekty auditu
 • Riešenie konkrétných modelových situácií a praktických príkladov
 • Vykonanie záverečného testu, vyhodnotenie testu

Termíny kurzů

27.11.2019 - 28.11.2019

Trenčianske Teplice

Přihlásit se

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Daniela Matyášová
mobil:
+421 907 933 *** Zobrazit

e-mail:
daniela.matyasova@... Zobrazit


O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+421 2/444 552 *** Zobrazit

e-mail:
daniela.matyasova@... Zobrazit

web: www.dnvgl.sk

Adresa
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
Sabinovská 8, Bratislava Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)