FÓRUM BOZP

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

SEMINÁŘ JE URČEN PRO: – osoby odborně způsobilé v prevenci rizik – koordinátory BOZP – auditory systému managementu BOZP – personalisty – zaměstnavatele a vedoucí zaměstnance

Cílová skupina

SEMINÁŘ JE URČEN PRO: – osoby odborně způsobilé v prevenci rizik – koordinátory BOZP – auditory systému managementu BOZP – personalisty – zaměstnavatele a vedoucí zaměstnance

Obsahová náplň

PROGRAM:

Robert Křepinský

 1. Novinky v oblasti BOZP a výhled do dalšího období
 2. Pracovnělékařské služby z pohledu zaměstnavatele ve světle významně novelizované právní úpravy v roce 2017
 • Právní úprava pracovnělékařských služeb – vývoj právní úpravy a důvody k vydání zákona č. 202/2017 Sb. a

vyhlášky č. 436/2017 Sb.

 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 373/2011 Sb., o specifi ckých zdravotních službách, ve znění zákona č. 202/2017 Sb.
 • Pracovnělékařské služby a oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Volba poskytovatele, oprávnění, účel, náplň a úkoly PLS
 • Povinnosti zaměstnavatele, zaměstnance a poskytovatele PLS
 • Úhrada nákladů spojených se zajišťováním PLS
 • Pracovnělékařské prohlídky – druhy, četnost, obsah vyšetření – vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských

službách a některých druzích posudkové péče, ve znění vyhlášky č. 436/2017 Sb.

 • Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky, lékařský posudek – náležitosti, přezkoumávání, právní účinky, platnost

posudku, přezkoumávání lékařského posudku

Ing. Lukáš Petik

1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích (dále jen „OOP“), které zrušuje nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanovovaly technické požadavky na osobní ochranné prostředky.

 • změny v prohlášení o shodě a jeho přístupnosti koncovému uživateli
 • změny pro uživatele a poskytovatele OOP
 • nové klasifi kace OOP do kategorií
 • informační povinností výrobce v návodu k použití – povinné údaje a informace

2. Osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu z výšky (dále jen „OOPP“) a jejich použití ve zvedacích montážních plošinách (dále jen „MEWP“)

 • legislativní východiska BOZP
 • varianty použití v praxi
 • pracovní úrazovost v MEWP

3. Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu České republiky 9 As/163/2016 – 23

 • rekonstrukce železničního uzlu a betonářské práce pod trakcí se smrtelným pracovním úrazem
 • výklad NSS ČR: rozdíl mezi technologickým a bezpečnostním pokynem zaměstnavatele
 • co vše je důležitou informací o BOZP pro zaměstnance

4. Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu České republiky 6 As 110/2017 – 25

 • úraz s trvalými následky při obsluze lisu
 • výklad zákona č. 309/2006 Sb., a NV č. 378/2001 Sb., rozdíl mezi ochranným zařízením, zábranou a organizačním

opatřením při zajišťování BOZP zaměstnanců obsluhujících strojního zařízení

Účastníci obdrží OSVĚDČENÍ o absolvování semináře.

www.rovs.cz

Lektor:
Robert Křepinský, Ing. Lukáš Petik

Termíny kurzů

02.10.2018

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Eva Knorová
tel:
+420 571 654 *** Zobrazit

mobil:
+420 725 862 *** Zobrazit

e-mail:
info@... Zobrazit


Adresa
Svaz českých a moravských bytových družstev, Podolská 50, 147 01 Praha 4 - Podolí, 14701 Praha 4 - Podolí

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 724 902 *** Zobrazit

e-mail:
info@... Zobrazit

web: www.rovs.cz

Adresa
ROVS – Rožnovský vzdělávací servis s.r.o.
Maničky 163/7, Brno Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)