Športová a klasická masáž

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Kurz je zameraný na výcvik klasickej masáže pre záujemcov o túto profesiu, ktorí sa chcú stať masérmi v masážnych salónoch, strediskách alebo rehabilitačných zariadeniach

Absolventi budú ihneď schopní začať poskytovať služby klasickej masáže

Absolvent získa nevyhnutné poznatky zo zdravovedy a medicíny, traumatológie, hygieny a epidemiológie, psychológie, poskytovania prvej pomoci, ekonomiky a zásad BOZP

Osvojí si zručnosti, prostredníctvom ktorých bude vedieť prakticky vykonať rôzne typy a druhy klasickej masáže – fyzikálna terapia a klasická masáž

Cílová skupina

Absolvent kurzu Športová masáž sa môže uplatniť ako masér v celej šírke služieb o ludské telo, prípadne v športových zariadeniach a kluboch fitnes centrách, kupelných a rekreačných zariadeniach, rehabilitačných strediskách (mimo oblasť zdravotníctva).

Obsahová náplň

Učebný plán: Teoretická časť 1.Základy anatómie a fyziológie 2.Hygiena a epidemiológia 3.Vybrané kapitoly zo psychológie 4.Kapitoly z vybraných odborov medicíny 5.Traumatológia – prvá pomoc 6.Fyzikálna terapia 7.Masáž, druhy manuálnej masáže 8.Ekonomika 9.Ochrana a bezpečnosť pri práci Prax klasickej masáže 1.Manuálna masáž – klasická 2.Záverečné skúšky

Lektor:
Odborný garant kurzu je špecialista - fyzioterapeut MUDr. Jozef Zimmermann v Nitre.

Akreditovaná rekvalifikace:
ano

Termíny kurzů

01.04.2019 - 30.04.2019

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Mgr. Izabela Sýkorová
mobil:
+421 907 761 *** Zobrazit

e-mail:
manager@... Zobrazit


Adresa
Staničná 11, 949 01 Nitra

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+421 907 761 *** Zobrazit

mobil:
+421 907 761 *** Zobrazit

e-mail:
manager@... Zobrazit

web: beautyschool.sk/

Adresa
BEAUTY SCHOOL
Družstevná 10, Nitra Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)