Občanský zákoník - majetek, právní vztahy k věcem, katastr nemovitostí včetně aktuální novely občanského zákoníku a katastrálního zákona

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Cíl semináře – seznámení účastníků s občanským zákoníkem – majetkem, právními vztahy k věcem, katastrem nemovitostí včetně aktuální novely občanského zákoníku a katastrálního zákona.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Věci a jejich rozdělení:

  • Pojem věc, pojem veřejný statek, pojem majetek a jmění. Věci hmotné, nehmotné. Věci movité, nemovité. Věc hromadná a obchodní závod. Příslušenství a součást věci, stavba jako součást pozemku včetně přechodných ustanovení. Stavba na cizím pozemku. Aktuální rozhodovací praxe soudů ke stavbám.

Obecný úvod do věcných práv:

  • Principy věcných práv (§ 976–978). Držba – její význam a ochrana (§ 987–1010). Veřejné seznamy – zejména katastr nemovitostí (§ 980–986 a katastrální zákon).

Vlastnické právo, jeho nabývání a pozbývání:

  • Předmět vlastnického práva, oprávnění vlastníka, rozhrady, nezbytná cesta, sousedská práva, určení hranic mezi pozemky. Původní způsoby nabývání vlastnického práva (nález § 1051–1062, vydržení § 1089–1098, přivlastnění § 1045–1050, přestavek § 1087). Odvozené způsoby nabývání vlastnického práva (převod § 1099–1105). Převod vlastnického práva k movité věci – koupě, darování. Převod vlastnického práva k nemovité věci – koupě, darování. Ochrana vlastnického práva (tzv. vlastnické žaloby). Zánik vlastnického práva (zejm. vyvlastnění a použití věci za náhradu).

Podílové spoluvlastnictví:

  • Základní principy a změny v novém občanském zákoníku. Právní vztahy podílových spoluvlastníků mezi sebou navzájem a navenek včetně předkupního práva spoluvlastníků. Zrušení a oddělení z podílového spoluvlastnictví, odklad zrušení a oddělení ze spoluvlastnictví. Vypořádání podílového spoluvlastnictví. Přídatné spoluvlastnictví. Aktuální rozhodovací praxe Nejvyššího soudu k podílovému spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku.

Věcná práva k věci cizí:

  • Věcná břemena, tj. služebnosti a reálná břemena (§ 1257–1308). Zástavní právo (§ 1309–1394). Zadržovací právo (§ 1395–1399). Právo stavby (§ 1240–1256).

Bytové spoluvlastnictví (§ 1158–1222):

  • Principy bytového spoluvlastnictví. Pojem jednotka. Vznik bytového spoluvlastnictví (výstavba, rozhodnutí soudu, prohlášení vlastníka). Práva a povinnosti vlastníka jednotky, společenství vlastníků jednotek. Zrušení bytového spoluvlastnictví.

Katastr nemovitostí:

  • Změny obsažené v novém občanském zákoníku (materiální publicita, poznámka spornosti). Nový katastrální zákon (změny v evidenci nemovitých věcí, formy zápisu do katastru nemovitostí, průběh katastrálního řízení). Nová katastrální vyhláška.

Termíny kurzů

12.04.2019

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ludmila Novotná
mobil:
+420 603 717 *** Zobrazit

e-mail:
novotna@... Zobrazit


Adresa
Hotel Avanti, Střední 61, 602 00 Brno-město

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 603 717 *** Zobrazit

e-mail:
novotna@... Zobrazit

web: www.profesim.cz

Adresa
Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM
Manerov 73, Bohdalice Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)