Přihlásit se na kurz

Periodická zkouška odborně způsobilých osob PREVENCE RIZIK podle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění

 

Údaje o účastníkovi kurzu