Ostrava - Mariánské Hory

Muzikorelaxace (akreditace MŠMT ČR)

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

V tomto kurzu se seznámíte s muzikorelaxací a zjistíte, jaké jsou možnosti její realizace. Budou vám představeny muzikoterapeutické nástroje a budete objevovat možnosti, jak muzikorelaxaci tvořit. Obsahem jsou tématické celky, ve kterých se prolínají praktické části. Budete využívat hudební nástroje (např. dřevěné dechové, bubny, perkuse, hlas). Součástí je také ukázka a vlastní prožitek muzikorelaxace.

Kurz je organizován ve spolupráci se společností Muzikohraní, z. s.

S sebou: vlastní nástroje

Lektorský tým: Michaela Plecháčková, Daniel Plecháček, muzikoterapeuté

Rozsah: 16 vyuč. hod. Výstupní doklad: Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu

Cílová skupina

Vhodný pro pedagogické pracovníky, muzikoterapeuty, volnočasové pedagogy, studenty a všechny zájemce, kteří mají zájem o muzikorelaxaci a její využití pro svou profesi či osobní život.

Obsahová náplň

 1. Témata relaxace, hudba, rytmus
 2. Receptivní techniky (souvislosti s muzikoterapií a muzikofiletikou)
 3. Hudební nástroje využívané pro muzikorelaxaci
 4. Technika hry na hudební nástroje (rytmické, melodické)
 5. Rytmus (vnímání, objevování, tvoření)
 6. Melodie (jak vytvářet melodie, improvizace)
 7. Prostor, relaxační mísnost
 8. Individuální a skupinové techniky
 9. Cílové skupiny
 10. Možnosti využití v pedagogickém procesu, v muzikoterapii, v muzikofiletice a jiných profesích
 11. Možnosti dalšího seberozvoje v této oblasti

Termíny kurzů

Otvírá se podle zájmu.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
mobil:
+420 775 791 *** Zobrazit

e-mail:
info@... Zobrazit


Adresa
ul. 1. máje 11, 70900 Ostrava - Mariánské Hory

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 775 791 *** Zobrazit

e-mail:
info@... Zobrazit

web: www.vsostrava.com

Adresa
Středisko vzdělávání s.r.o.
1. máje 11, Ostrava - Mariánské Hory Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)