Konference Zákon o střetu zájmů - aktuálně po novelizaci

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Zákon o střetu zájmů prošel opětovnými změnami. Povinnosti, které z něj vyplývají pro veřejné funkcionáře i vedoucí pracovníky veřejných organizací, se, byť v jejich zájmu, parcializují a jejich plnění se komplikuje. Otázka zní: co a do jakých registrů budou dotčené osoby o sobě uvádět a jaké jsou sankce při neplnění?

Seznámíme vás s aktuální podobou nově schválených nároků a předáme metodický návod, jak podávat oznámení v centrálním registru s minimální administrativní zátěží. Budeme diskutovat i nejčastější problémy při podávání majetkových přiznání a důsledky neplnění povinností v podobě nastaveného sankčního systému.

PROGRAM CELODENNÍ KONFERENCE (9,00 – 15,30 HOD)

Zákon o střetu zájmů – povinnosti nově Příspěvek představí aktuální znění zákona o střetu zájmů a ukáže, co z něj v praxi aktuálně vyplývá pro starosty, zastupitele obcí a další veřejné funkcionáře. Dozvíte se, jaké údaje z majetkových přiznání budou podle schválené novely zveřejňovány a které ne. Zároveň objasníme postup, jak v praxi splnit povinnosti podle zákona a správně odevzdat majetková přiznání. Mgr. Josef Karlický, právník Frank Bold

Problémy při podávání majetkových přiznání aneb je hysterie na místě? Příspěvek se zaměří na problémy, které starosty a další funkcionáře v současnosti při podávání oznámení o majetku, činnostech, příjmech a závazcích nejvíce trápí a jaký vliv mají a mohou mít povinnosti vyplývající ze zákona na funkčnost zastupitelstev ÚSC. Je opravdu nezbytné házet flintu do žita a v krajním případě předat správu obce do rukou správce obce jmenovaného ministrem vnitra? JUDr. Jan Horník, Ph.D., Městský úřad Hostinné

Příběh návrhu novely zákona o střetu zájmů Sdružení místních samospráv podporuje vyvážené zmírnění zákona o střetu zájmů, které zohledňuje proporcionalitu práva na informace a práva na soukromí. Komunální politik poskytující informace o své osobě by měl mít na druhé straně právo znát základní informace o tom, kdo nahlížel na jeho oznámení o majetku. Toho lze však dosáhnout pouze nahlížením na základě individuální žádosti. JUDr. Stanislav Polčák, Sdružení místních samospráv ČR

Zákon o střetu zájmů – nástroj veřejné kontroly nebo…? V příspěvku se společně zamyslíme nad smyslem a účelem zákona o střetu zájmů v orgánech veřejné správy, jeho provázáním do vnitřních předpisů úřadů a možným využitím i v systémech řízení lidského kapitálu. Lze jej využít pro hodnocení pracovního výkonu, dává základ pro formulování společných hodnot úřadu? JUDr. Simeona Zikmundová, Ministerstvo pro místní rozvoj

Důsledky neplnění zákonných povinností aneb postaral se stát důsledně o funkčnost nastaveného systému? Ministerstvo spravedlnosti podalo již zhruba 400 podnětů kvůli podezření na porušení zákona o střetu zájmů, zatím však nevedly ke konkrétním sankcím. Od září 2018 už je ale předpoklad, že budou přestupková řízení důsledněji realizována, ačkoli byl ponechán model „úředník odsuzuje svého chlebodárce“. Příspěvek poukáže na trhliny v sankčním mechanismu v zákonu o střetu zájmů a na jeho limity v praxi. JUDr. Jan Horník, Městský úřad Hostinné

Cílová skupina

Konference Zákon o střetu zájmů – aktuálně po novelizaci je určena starostům, členům zastupitelstev obcí i krajů, ředitelům a vedoucím pracovníkům příspěvkových organizací, ale i právníkům a advokátům.

Termíny kurzů

Otevírá se ročně.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
akci pořádá společnost Seminaria, s.r.o. www.seminaria.cz
tel:
+420 257 095 *** Zobrazit

mobil:
+420 603 430 *** Zobrazit

e-mail:
info@... Zobrazit


Adresa
Na strži 32/1660, Praha 4, 140 00 Praha

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 739 445 *** Zobrazit

mobil:
+420 739 445 *** Zobrazit

e-mail:
aivd@... Zobrazit

web: www.aivd.cz

Adresa
Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s.
Karlovo námestí 14/292, Praha 2 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)